Buss

NORGE

Omsorg for miljøet

Byer over hele verden står overfor den samme utfordringen: hvordan vokse på en bærekraftig måte. Offentlig transport spiller en nøkkelrolle. Derfor streber vi for å skape fremtidens byer gjennom å redusere trafikkproblemer, utslipp og støy. Og visjonen vår er tydelig: vi skal bli verdensledende innen bærekraftige transportløsninger. 

Volvo tar miljøhensyn

Miljøhensyn er en kjerneverdi hos Volvo. Men for oss handler det om mye mer enn bare ren luft. Det handler om å bruke ressurser på en ansvarlig måte og om strategier for en miljømessig sunn og kostnadseffektiv infrastruktur. Til slutt vil dette la oss levere rene, stillegående og effektive transportløsninger som tilbyr helt nye muligheter for moderne byutvikling.

En leder innen elektriske busser

Volvo har en unik produktportefølje med el-busser. Vi stiller oss bak overgang til e-mobilitet, men vi vil likevel støtte kundene våre i overgangsperioden og levere de best mulige løsningene for diesel- og hybridteknologi også. 

Levere renere bussflåter

I det pågående arbeidet med miljøvern har Volvo Buss blitt med i The Global Industry Partnership on Soot-Free Clean Bus Fleets. Vi mener at dette initiativet kan fremskynde fornyelsen av bussflåter og dermed også bedre luftkvaliteten i mange byer rundt om i verden. 

Se for deg en by uten trafikkstøy

Miljøvennlig teknologi

Volvo er verdensledende innen elektromobilitet med over 4200 hybridbusser og elektriske busser solgt på verdensbasis. Bruk av elektrisitet i stedet for fossilt brennstoff gir umiddelbare og langvarige positive effekter på miljøet og menneskenes livskvalitet.

Lading og batterier

Volvos elektrifiserte busser kan lades på flere måter, på veien og i depoet. Med OppCharge sikrer vi smart og miljøvennlig bruk av ladeinfrastruktur og batterier samtidig som vi maksimerer driftsfleksibiliteten.

Hybridteknologi

Hybridbusser kan spare opptil 40 % drivstoff og utslipp. Og fordelene kommer fra dag én, ettersom hybriden kjører uten å kreve spesialinfrastruktur og kan erstatte eldre busser umiddelbart.

Batteriets etterliv

Når en elektrisk buss skal resirkuleres, tar vi særlig hånd om batteriet. Selv om kapasiteten er redusert, kan det fortsatt lagre energi, foreksempel i boligkomplekser. 

Banebrytende bærekraftig produksjon

Chassisfabrikken vår i Borås i Sverige er den første bussfabrikken som bare drives av fornybar energi. Med oppvarming fra biologisk brennstoff og kjøretøy på stedet som kjører på HVO og fossilfri vannkraft, har fabrikkens samlede strømforbruk blitt redusert med 15 %. Og det tar ikke slutt med det. Vi streber for å oppnå et karbonfritt fotavtrykk og vi kommer nærmere og nærmere dag for dag.

Utforsk Volvo e-mobilitet

Vil du vite mer?

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon