Buss

NORGE

Premium kvalitet

Kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer er svært viktig for forretningsresultatene dine. Det er derfor kvalitet er en kjerneverdi hos Volvo og dypt forankret i historien vår. Vi jobber hardt for å sørge for at det vi leverer overgår forventningene dine. 

Mer enn et løfte

Volvo Buss-kvalitet gjenspeiler ikke bare løftet vårt når det gjelder å levere oppetid og levetid. Førsteklasses kvalitet gjennomsyrer alle deler av driften vår – fra produktutvikling og produksjon til ferdige produkter.

Førsteklasses kvalitet i alle detaljer

Kvalitetsløftet og kundefokuset vårt er basert på en Volvo-kultur hvor alle trekker i samme retning. Kulturen er preget av konstant innovasjon og fremskritt, noe som bidrar til å sikre topp kvalitet i alle ledd og gradvis tar oss nærmere målet om å bli best innen kundetilfredshet. 

Kvalitet er mer enn et løfte. Det er Volvos kultur hvor alle trekker i samme retning.

Testet og klarert

Vi presser grensene i Hällered

På Volvos testbane i Hällered i Sør-Sverige tester vi bussene under svært vanskelige forhold. En svært viktig del av utviklingsarbeidet er å sikre kvaliteten, påliteligheten og sikkerheten som kundene forventer av Volvo Buss-produkter.

Baner for enhver situasjon

På testområdet har vi 15 baner hvor vi tester ulike forhold som Volvos rute- og turbusser kan oppleve i løpet av levetiden. Tøff testing av chassis og deler på krevende veibaner, i høye hastigheter, krappe svinger og på glatt underlag, og fremfor alt sikker kjøring, presser de avanserte sikkerhetssystemene våre så langt det lar seg gjøre. 

Tester i full skala

I tillegg til realistiske datasimulasjoner er testing i full skala et viktig verktøy i sikkerhetsarbeidet og kvalitetsvurderingen. Med hjelp fra resultatene fra testbanene og laboratoriene kan Volvo Buss' testteam utføre grundige analyser for å bekrefte at alle kjøretøy og produkter oppfyller lovkravene og sertifiseringene. 

Tjenester for kvalitetssikring

Volvos rutebusser og turbusser er i toppsjiktet når det gjelder oppetid og pålitelighet. Én av årsakene er våre kvalitetsfremmende tjenester. Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester for ettermarkedet som gjør at du kan nyte godt av maksimal oppetid, reduserte levetidskostnader og sikker, langvarig lønnsomhet. Alt for å sørge for at bussen din forblir i perfekt stand.

Vil du vite mer?

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon