Volvo Buses

SVERIGE

Integration

Pålitliga fordonsdata spelar en avgörande roll för hög effektivitet och tillgänglighet. Volvo ger dig stora möjligheter att dela data med både dina befintliga system och system under utveckling. Dessa möjligheter kan vara till stor nytta för operatörer, transportmyndigheter och leverantörer av fristående system.

Realtidsdata och historiska data

Information kan vara användbar på många olika sätt. Rapporter och statistik är nödvändiga för att kunna följa trender och studera effekterna av förändringar. Du kan även ha behov av att ange utlösande värden för att få aviseringar när vissa händelser inträffar och kritiska värden nås. Vi förenklar din integration genom att tillhandahålla båda dessa möjligheter.

 

Volvo och ITxPT

Volvo stöder idén om att hårdvara och programvara måste skapas i form av moduler som kan integreras i en sammanhängande arkitektur. Det är därför som Volvo är grundande medlem av ITxPT-initiativet.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information