หน้าที่ของเรา

หน้าที่ของเรา

ก้าวเป็นที่หนึ่งด้านแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งที่ยั่งยืน

Volvo Buses เป็นหนึ่งในแบรนด์รถโดยสารและรถโค้ชชั้นนำของโลก ที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 140 ประเทศ การทำงานด้วยใจรักคือแรงผลักดันให้เราสร้างเมืองแห่งอนาคตที่ปลอดจากการจราจรที่หนาแน่น การปล่อยมลพิษ และเสียงรบกวน พันธกิจของเราคือช่วยให้บริษัทขนส่งและชุมชนมอบบริการด้านการขนส่งที่มีความปลอดภัย สะอาด และมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานในทั่วทุกเมืองหรือทั้งทวีป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นสุดยอดผู้ให้บริการด้านแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งที่ยั่งยืน

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะนั่นคือค่านิยมหลักและจิตวิญญาณของ Volvo เรามีวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนคือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Volvo Group

ความปลอดภัย > 

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมคือค่านิยมหลักของเราเช่นกัน เรามีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตว่าจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกในด้านแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งที่ยั่งยืน ซึ่งเราทำสำเร็จแล้วด้วยการบุกเบิก
แนวทางการแก้ปัญหาการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

ค่านิยมหลักข้อที่สามของเราคือคุณภาพ เราเน้นคุณภาพแห่งความเป็นหนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำ นับตั้งแต่การบุกเบิกนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ไปจนถึงการมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของเมืองอย่างครบครัน

คุณภาพ > 

หน้าที่ของเรา

เปลี่ยนโฉมโลกอนาคต

เมื่อมองไปข้างหน้าเราเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง มลภาวะ เสียงรบกวน และการจราจรที่หนาแน่น แต่สำหรับ Volvo เรามองเห็นถึงโอกาสและแนวทางการแก้ปัญหาเช่นกัน ด้วยการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เราทราบดีว่า Volvo สามารถพัฒนาโลกให้ดีขึ้นได้ เรามุ่งมั่นทำตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่จะ "ขับเคลื่อนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" ด้วยระบบขนส่งที่เงียบ สะอาด และปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูลแบบย่อเกี่ยวกับเรา

  • หนึ่งในผู้ผลิตรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโค้ชรายใหญ่ที่สุดของโลก
  • ส่งมอบรถมากกว่า 10,000 คันต่อปี
  • บุกเบิกแนวทางการแก้ปัญหาการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
  • ดำเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
  • มีพนักงานมากกว่า 7,000 คน
  • ส่วนหนึ่งของ Volvo Group ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถเชิงพาณิชย์สำหรับงานหนักชั้นนำของโลก
ประวัติ

ประวัติ

แถวหน้าในประวัติศาสตร์

ประวัติ
Volvo Buses

Volvo Buses

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา