ประกาศด้านกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัว
AB Volvo (publ) และ Volvo Group ขอขอบคุณที่คุณสนใจผลิตภัณฑ์และเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.volvogroup.comของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวและประกาศด้านกฎหมายนี้เป็นประกาศทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ Volvo Group แต่อาจมีข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในบางเว็บไซต์ของบริษัท Volvo Group อื่น หรือบนเว็บไซต์ของ Volvo Group ที่มีฟังก์ชันพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ volvo.com ควบคุมโดย AB Volvo (publ) หรือโดยบริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องในส่วนของตน

บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่คุณจะเป็นผู้ใส่ข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็น

เว็บไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของ Volvo Group Volvo Group จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อ AB Volvo (publ) หรือบริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ รายละเอียดติดต่อของ AB Volvo (publ) จะแสดงอยู่ที่ส่วนท้ายของหน้านี้ ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขได้ ทั้งยังมีสิทธิ์ (โดยแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อด้วยตนเอง ซึ่งทำได้ปีละครั้งตามเวลาปฏิทิน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ที่จะได้รับข้อมูลจากเรา เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณและเหตุผลที่ดำเนินการ


คุกกี้
เมื่อคุณดูไซต์นี้ เราอาจจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ในรูปแบบของ "คุกกี้" เว็บไซต์หลายแห่งใช้คุกกี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างได้ ข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้ยังใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ได้ด้วย

คุกกี้มีอยู่สองชนิด ได้แก่ ชนิดแรกบันทึกไฟล์ไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และนำมาใช้ระบุว่ามีการติดต่อระหว่างเรากับคอมพิวเตอร์ของคุณในอดีตหรือไม่ ชนิดที่สองเรียกว่า "เซสชันคุกกี้" และจัดเก็บไว้ชั่วคราวในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณเยี่ยมไซต์นั้นอยู่ เซสชันคุกกี้จะไม่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์เป็นเวลานาน แต่จะถูกลบทิ้งเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์

Volvo Group ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้เยี่ยมชมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์  เราหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการของผู้เยี่ยมชมของเราได้มากยิ่งขึ้น

Volvo Group จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้เด็ดขาด

หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ของ Volvo Group บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่หากเป็นเช่นนั้น เราไม่อาจรับประกันได้ว่าฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์จะทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น 

ติดต่อ
ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ AB Volvo (publ) ผ่านหน้าข้อมูลติดต่อของสำนักงานใหญ่ของ Volvo Group

 

มกราคม 2016