Grupa Volvo w Polsce i na świecie - podsumowanie 2003 roku

Dobry rok Volvo na świecie i w Polsce

Rok 2003, który miał być dla Volvo AB okresem umacniania rynkowej pozycji firmy, głównie poprzez rozwój sieci dealerskiej oraz podnoszenie jakości serwisu, przyniósł koncernowi bardzo dobre wyniki finansowe. Ceniona na świecie marka poparta rozbudowaną siecią sprzedaży, szerokim serwisem i bogatą gamą usług przed i posprzedażnych w roku 2003 nie tylko utrzymała dotychczasowych, ale też zyskała wielu nowych klientów.  W związku ze wzrostem liczby zamówień na produkowane przez Volvo w fabrykach na całym świecie pojazdy i silniki proporcjonalnie wzrósł zysk operacyjny spółki. Przedstawiciele zarządu Volvo AB podkreślają sukcesy grupy na wielu kluczowych dla firmy rynkach, ciesząc się z umocnienia jej pozycji u progu 2004 roku. Odnoszą to zarówno do gamy produktów, jak też do działań związanych z rozwojem sieci dealerskiej i dalszym doskonaleniem samej produkcji.     

Tendencję wzrostową zanotowało także Volvo Polska. Realizując strategiczne założenia koncernu, Volvo Polska skupiło się w ubiegłym roku na dalszym rozwijaniu sieci sprzedaży i doskonaleniu systemu obsługi tak, by być jak najbliżej klienta. Większa dostępność do produktów cenionej marki, jeszcze lepsza jakość serwisu i obsługi zaowocowały umocnieniem pozycji Volvo na konkurencyjnym, polskim rynku.

Volvo Polska, Samochody Ciężarowe sprzedało więcej pojazdów niż rok wcześniej i utrzymało swój udział w rynku oraz pozycję lidera w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton. Firma rozbudowała i unowocześniła sieć sprzedaży i podniosła jakość serwisu na terenie całej Polski.  

Volvo Polska, Centrum Przemysłowe w roku 2003 większą część produkcji wrocławskiej fabryki kierowało na eksport. Pod koniec ubiegłego roku Centrum Przemysłowe otrzymało wiele zamówień, co już w tej chwili gwarantuje wrocławskiej fabryce produkcję na najbliższe pół roku i pozwala prognozować zdecydowany wzrost sprzedaży w roku 2004.

Dynamicznie rozwija się Volvo Construction Equipment, dla którego rok 2003 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania na polskim rynku. W chwili obecnej maszyny budowlane z wrocławskiej fabryki Volvo kierowane są na wszystkie kontynenty. Firma już zdobyła znaczny udział w rynku polskim, a sprzedaż produktów, choć nadal niewielka, szybko rośnie.

Przed największym wyzwaniem wciąż stoi Volvo Polska, Autobusy, operujące na rynku przechodzącym bardzo poważny kryzys. Pomimo zapaści, jaka dotknęła polski rynek autobusów miejskich, międzymiastowych i turystycznych, firma zwiększyła swój udział w rynku autobusów o masie powyżej 2 ton do 15%.

Rekordową ilość umów podpisało w ubiegłym roku VFS Usługi Finansowe, wspierające sprzedaż całej grupy Volvo na polskim rynku. Całkowity portfel aktywnych umów spółki osiągnął w 2003 roku rekordową sumę 100 mln EUR.

Systematycznie rozwija się także, wyłoniona ze struktur Volvo Polska w 1999 r., Volvo Polska, IT. Zatrudniająca w tej chwili ponad 90 osób firma, zajmująca się infrastrukturą, operacjami IT, a także wsparciem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji na platformach AS400, Unix oraz Windows, obsługuje od strony informatycznej nie tylko oddziały Volvo Polska, ale także organizacje rynkowe Volvo Truck Corporation oraz Volvo Car Corporation na całym świecie. W grudniu 2003 roku Volvo Polska IT zdobyła certyfikat ISO 9001:2000 + TickIT.  

W marcu br. swoją działalność we Wrocławiu rozpoczęło Volvo Business Service. Nowa firma, zatrudniająca obecnie 45 polskich specjalistów z dziedziny ekonomii i finansów, zajmie się operacjami finansowymi Volvo w Polsce i częściowo w Szwecji.

 

Optymistyczne perspektywy

 

Według Zarządu Volvo Polska przyszłość rysuje się optymistycznie, zwłaszcza w kontekście bliskiej integracji Polski z Unią Europejską. Dziś sprzedaż pojazdów użytkowych na Zachodzie wielokrotnie przewyższa sprzedaż na rynkach wschodnich ale przyszła wschodnia granica Unii Europejskiej będzie przebiegała przez wschodnią Polskę, co daje Polsce strategiczną przewagę, zwłaszcza w dziedzinie logistyki i transportu. Różnice w infrastrukturze rozwiniętych ekonomicznie państw unijnych i nowych krajów członkowskich będą się powoli wyrównywać. Możliwa stanie się także szersza współpraca firm zachodnich z polskimi. Do ostrych, unijnych norm będą się musieli dostosować, między innymi, producenci i eksporterzy pojazdów, firmy logistyczne, spedycyjne, czy budowlane. To szansa dla Volvo Polska, które zgodnie z priorytetami całego koncernu, w swej działalności zawsze kierowało się zasadą najwyższej jakości i rygorystycznego respektowania europejskich norm, zwłaszcza w sferze ochrony środowiska naturalnego.

 

Wszystkie produkowane i sprzedawane w Polsce pojazdy Volvo cechuje proekologiczność, od cyklu produkcyjnego poczynając, na recyklingu kończąc. Wrocławską fabrykę, budowaną z zachowaniem najostrzejszych norm, opuszczają pojazdy konstruowane z najlepszej jakości materiałów z zachowaniem najostrzejszych norm ochrony środowiska. Zarówno pojazdy ciężarowe jak i autobusy Volvo wyposażone są w nowoczesne silniki, gwarantujące niską emisję spalin i łatwe dostosowanie do obowiązujących lub mających obowiązywać norm EURO. Wszystkie firmy współpracujące z Volvo, zwłaszcza poddostawcy materiałów i komponentów także spełniają najwyższe kryteria.

Już pod koniec ubiegłego roku zarówno Volvo Polska, Samochody Ciężarowe, jak i Volvo Polska, Autobusy oraz Centrum Przemysłowe zanotowały znaczny wzrost zamówień na swoje produkty i usługi.

Volvo Polska, Samochody Ciężarowe

Pojazdy ciężarowe marki Volvo od lat cieszą się dużym uznaniem na polskim rynku. W ubiegłym roku Volvo jeszcze bardziej wzmocniło swoją pozycję rozbudowując sieć sprzedaży i doskonaląc usługi serwisowe dla swoich klientów.

W segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton, ze sprzedażą 1 207 sztuk i 23%-owym udziałem w rynku, firma Volvo Polska, Samochody Ciężarowe pozostaje niekwestionowanym liderem na naszym rynku. W kategorii pojazdów powyżej 10 ton, pierwsze miejsce także przypadło Volvo. W 2003 roku firma sprzedała łącznie
1 322 pojazdy w tym segmencie, co dało jej 19% -owy udział w rynku. W tym samym roku, prywatni importerzy sprowadzili zza granicy 1 223 pojazdy Volvo. W sumie, w 2003 roku na polskich drogach pojawiło się kolejnych 2 545 pojazdów ciężarowych Volvo. Zarząd Volvo Polska, Samochody Ciężarowe ma nadzieję, że rok 2004 będzie dla firmy co najmniej tak dobry, jak rok ubiegły.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawy i udział w rynku producentów pojazdów ciężarowych w Polsce

(Styczeń - Grudzień 2003)

 

 

 

 

 

 

 

Producent

10.1 -16 ton

powyżej 16 ton

powyżej 10 ton

sztuk

udział w rynku

sztuk

udział w rynku

sztuk

udział w rynku

1. Volvo

115

8%

1207

23%

1322

19%

2. Mercedes

247

16%

946

18%

1193

17%

3. Scania

-

0%

893

17%

893

13%

4. Renault V.I.

188

12%

761

14%

949

14%

5. MAN

112

7%

639

12%

751

11%

6. DAF

172

11%

614

11%

786

11%

7. IVECO

120

8%

230

4%

350

5%

8. Jelcz

-

0%

71

1%

71

1%

9. Star

563

37%

-

0%

563

8%

Razem

1 517

22%

5 361

78%

6 878

100%

 

 

Zmiany w systemie sprzedaży i serwisu

Przygotowując się do wejścia w życie przepisów o porozumieniach wertykalnych w przemyśle samochodowym (Block Exemption Regulations) Volvo zdecydowało o przyjęciu systemu dystrybucji selektywnej jakościowej. Takie rozwiązanie spowoduje, iż wszystkie już istniejące punkty serwisowe, jak i te, które dopiero zaczną funkcjonować, będą musiały przejść kontrolę pod kątem surowych, jednakowych dla wszystkich państw Unii Europejskiej, kryteriów ustalonych przez Volvo Truck Corporation. Dotyczą one zarówno infrastruktury, wyposażenia, systemów, jak i poziomu wiedzy zatrudnionego personelu.

Dążąc do podniesienia jakości i ujednolicenia standardów na terenie całej Europy Volvo Truck Corporation zdecydowało się na większe zaangażowanie w bezpośrednie kontakty handlowe z ostatecznymi klientami. W efekcie podjęto decyzję o przejęciu od firmy Bilia AB działalności dealerskiej związanej z samochodami ciężarowymi i maszynami budowlanymi Volvo, co oznaczało przejęcie 85 stacji serwisowych znajdujących się na terenie całej Europy.

Zdecydowano także, iż stacje serwisowe należące w 100% do Volvo będą w ramach całej Europy występować pod wspólną nazwą marketingową: Volvo Truck Center.

Realizując strategię koncernu - Volvo Polska, Samochody Ciężarowe przejmuje większą niż dotychczas kontrolę nad sprzedażą nowych pojazdów. Równocześnie postanowiono utrzymać około 50% udziału w serwisie i sprzedaży części zamiennych poprzez posiadanie własnych stacji serwisowych w kluczowych punktach Polski. Zdecydowano także o organizacyjnym rozdzieleniu sprzedaży samochodów, które ma prowadzić Volvo Polska, Samochody Ciężarowe od serwisu i sprzedaży części zamiennych prowadzonych przez Volvo Polska Oddział Centrum Serwisowe.

W październiku ubiegłego roku rozwiązano umowę dealerską z Mostostalem Zabrze ZTS Sp. z o.o. Tym samym, punkty sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych Volvo prowadzone przez tę firmę (w Zabrzu, Czechowicach-Dziedzicach i Katowicach) straciły autoryzację Volvo. Jednocześnie działalność rozpoczął nowy punkt serwisu i sprzedaży części zamiennych Volvo w Pszczynie. Sprzedażą nowych i używanych pojazdów ciężarowych Volvo na terenie Śląska zajmuje się autoryzowany punkt dealerski w Świętochłowicach, należący bezpośrednio do Volvo Polska.

Z dniem 15 listopada 2003 roku, firma Volvo Polska, Samochody Ciężarowe włączyła do swojej struktury operacyjnej działalność firmy Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. (stacje serwisowe w Długołęce, Opolu i Torzymiu). Jednocześnie Bilia Truck and Bus Service Sp. z o.o. pozostaje wyodrębnioną spółką prawa handlowego, do czasu formalnego połączenia z Volvo Polska Sp. z o.o.

Sprzedaży samochodów ciężarowych Volvo nie będzie już prowadziła firma Galaauto Sp. z o.o., która otrzymała autoryzację Volvo jedynie na prowadzenie usług serwisowych i sprzedaż części zamiennych. Od 1 lutego br. firma Galaauto Sp. z o.o. prowadzi 5 autoryzowanych stacji serwisowych (w Olsztynie, Jeżewie Starym, Lublinie, Białej Podlaskiej i Rzeszowie). Sprzedaż pojazdów ciężarowych Volvo na tym terenie pozostaje w gestii Volvo Polska, Samochody Ciężarowe.

Autoryzację na prowadzenie usług serwisowych i sprzedaż części zamiennych Volvo na terenie Warszawy i Radomia uzyskała na początku marca br. firma Intruck Sp. z o.o. Sprzedaż nowych i używanych samochodów ciężarowych Volvo w tym rejonie pozostaje w gestii Volvo Polska, Samochody Ciężarowe.

  Nowa siedziba Volvo Polska, Samochody Ciężarowe

Firma Volvo Polska, Samochody Ciężarowe podjęła decyzję o budowie nowej siedziby w okolicach Warszawy. Inwestycja rzędu 10 mln EUR ma zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy. W nowej siedzibie mieścić się będą zarówno biura importera, jak też punkt sprzedaży pojazdów i stacja serwisowa Volvo Truck Center.

Nowości w ofercie Volvo Polska, Samochody Ciężarowe

W roku 2003, tak jak i w latach poprzednich, w ofercie Volvo Polska, Samochody Ciężarowe pojawiło się wiele nowości. Najważniejszą z nich jest nowy model - Volvo FH16. FH16 jest najmocniejszym, najwygodniejszym i najbezpieczniejszym pojazdem ciężarowym, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez Volvo Trucks. Największą zaletą modelu Volvo FH16, jest nowy silnik – D16C oferowany w dwóch wersjach, o mocy 610 MK i 550 KM. Maksymalny moment obrotowy silnika wynosi odpowiednio 2800 Nm i 2500 Nm i osiągany jest w zakresie 950-1500 obr/min. Jest to silnik o bardzo wytrzymałej konstrukcji, łączący dużą elastyczność z ekonomicznym zużyciem paliwa. FH16 uzyskał w grudniu 2003 roku polskie świadectwo homologacji i jest już oferowany na rynku polskim.

Kolejną nowością ubiegłego roku było wprowadzenie na rynek samochodów ciężarowych Volvo FM12, wyposażonych w silnik D12D o mocy 460 KM. Dzięki silnikowi o większej mocy, pojazd FM12 nadaje się do realizowania szerszej gamy jeszcze trudniejszych zadań.

Wraz z silnikiem o większej mocy, oferowane będą również: nowa skrzynia biegów Powertronic oraz niezależna od sprzęgła przystawka odbioru mocy.

Zastosowanie silnika D12D o mocy 460 KM, udoskonaliło - uznawane za najwydajniejsze - pojazdy z serii FM, w których dotychczas stosowano silniki o mocy 420 KM. Nowy silnik jest tą samą jednostką napędową, która znalazła zastosowanie w Volvo FH12 460. Silnik spełnia wymagania dotyczące emisji spalin określone normą EURO 3. Silnik D12D nie tylko zapewnia wyższą moc, ale też może być stosowany w połączeniu z szeroką gamą manualnych skrzyń biegów, skrzynią I-shift lub zmodernizowaną, 6-biegową skrzynią biegów Powertronic firmy Volvo, zapewniającą zmianę biegów bez zakłóceń w przekazywaniu momentu napędowego. Modernizacja skrzyni biegów Powertronic umożliwia jej zastosowanie w połączeniu z nowym silnikiem o wyższym momencie obrotowym, czego efektem są lepsze osiągi i łatwiejsza oraz łagodniejsza zmiana biegów. Nowa skrzynia biegów Powertronic VT2206PT jest dostępna także w pojazdach z serii FH.

Inną nowością wprowadzoną do pojazdów budowlanych jest niezależna od sprzęgła przystawka odbioru mocy, napędzana kołem zamachowym (PTO-FLY). Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu 800 Nm i mocy sięgającej 110 kW jest ona w stanie realizować najbardziej wymagające zadania. Ponieważ przystawka jest niezależna od sprzęgła, pozwala na przekazywanie stałej, wysokiej mocy zarówno w czasie jazdy, jak i postoju, co jest szczególnie ważne przy zastosowaniach specjalnych, np. w przypadku betonomieszarek.

W 2003 roku Volvo, pozostając wierne bezpieczeństwu, jako jednej ze swoich wartości podstawowych, wprowadziło kilka nowości zwiększających poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Są to, między innymi:

*             aktywny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control). System ten automatycznie utrzymuje bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, co wpływa na poprawę warunków pracy kierowcy, a jednocześnie podnosi poziom bezpieczeństwa czynnego. ACC mierzy za pomocą radaru odległość od poprzedzającego pojazdu oraz jego prędkość, wykorzystując efekt Dopplera. System ACC posiada szereg funkcji, które wpływają na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy kierowcy.

Kierowca może, na przykład, zaprogramować odległość jaka ma być automatycznie utrzymywana od pojazdu poprzedzającego. Precyzja radaru pozwala na określenie, na którym pasie ruchu znajduje się poprzedzający pojazd, co ma duże znaczenie w przypadku jazdy autostradą. Długie trasy pokonywane z dużą prędkością w warunkach dużego ruchu stają się mniej męczące i bezpieczniejsze. Czuwając, by pojazd poruszał się z odpowiednią prędkością, układ ACC wykorzystuje elektroniczny układ sterujący pracą silnika oraz wszystkie hamulce dodatkowe. Jeśli pojazd ciężarowy zbliża się do pojazdu poprzedzającego z prędkością na tyle dużą, że zwalniacz i hamulec silnikowy nie będą w stanie skutecznie go wyhamować, kierowca otrzymuje ostrzeżenie sygnałem akustycznym i świetlnym, tak, aby mieć odpowiednio dużo czasu, by hamować samodzielnie.

*             rozszerzenie stosowania układu ESP (Electronic Stability Program) zapobiegającego poślizgowi i wywrotce pojazdu w sytuacjach krytycznych, na większą liczbę wariantów układów napędowych. Układ ESP sprawia, że pojazd zachowuje się stabilnie w sytuacji niebezpiecznej – na przykład przy gwałtownym manewrze omijania przeszkody na drodze. Układ steruje pracą silnika oraz indywidualnie pracą wszystkich hamulców kół zestawu drogowego w celu zrównoważenia sił, które mogłyby spowodować poślizg lub wywrotkę pojazdu.

 

*             w pojazdach wyposażonych w elektroniczny układ sterujący pracą hamulców (ESP) udostępnienie Hill Start Aid – układu ułatwiającego ruszanie pod górę.

 

*             unowocześnienie sterowanego elektronicznie układu hamulcowego EBS (Electronic Brake System). Zastosowano tu dodatkową funkcję, zwaną Brake Assistant, która pomaga kierowcy w momencie, gdy następuje gwałtowne hamowanie. Przy nagłym hamowaniu w sytuacji niebezpiecznej kierowca często wciska pedał hamulca szybko i mocno, a potem nieco zwalnia nacisk. Brake Assistant rozpoznaje gwałtowne hamowanie w sytuacji zagrożenia i czuwa nad tym, by hamowanie odbywało się z maksymalną siłą – nawet, jeśli kierowca zwolni nieco pedał hamulca. W ten sposób układ zapewnia najskuteczniejsze wyhamowanie pojazdu, co może być czynnikiem decydującym o uniknięciu kolizji. Maksymalne zmniejszenie prędkości korzystne jest także w przypadku, gdy kolizji nie da się już uniknąć.

  *             unowocześnienie funkcji Brake Blending – polegającej na współdziałaniu hamulca silnikowego, hamulca dodatkowego i hamulców kół. Dzięki temu hamowanie jest skuteczniejsze, przy zachowaniu wysokiego komfortu prowadzenia pojazdu.

 

*             wyposażenie układu EBS w dodatkowe funkcje diagnostyczne, pozwalające na stałą kontrolę stanu układu hamulcowego.

W roku 2003 wprowadzono na polskim rynku nową wersję, znajdującego się w ofercie Volvo Trucks, systemu zarządzania flotą Dynafleet. Wersja ta posiada szereg nowych funkcji, które zapewniają bardziej przejrzystą kontrolę pojazdów i wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Zupełną nowością jest moduł o nazwie Driver Management, alarmujący o przekroczeniu dopuszczalnego czasu jazdy. Moduł ten stanowi dla kierowcy i dyspozytora istotną pomoc w respektowaniu obowiązujących w UE przepisów i zasad dotyczących czasu jazdy. Dyspozytornia i kierowcy są ostrzegani w przypadku, gdy dopuszczalny czas jazdy po drogach publicznych jest bliski przekroczenia. Moduł Driver Management rejestruje również czynności kierowcy w czasie rzeczywistym. Dyspozytornia na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnej pracy kierowcy lub trwającej właśnie przerwie. Ułatwia to planowanie przewozów, a praca kierowcy staje się bardziej płynna. Raporty, dotyczące efektywnego czasu pracy kierowcy, mogą stanowić podstawę do wystawienia faktury i obliczenia wynagrodzenia.

Materiały zdjęciowe dot. samochodów ciężarowych Volvo znajdują się na stronie internetowej:

 

Volvo Polska, Centrum Przemysłowe

 

Początek działalności przemysłowej Volvo w Polsce to pierwsza połowa lat 90-tych.

Inwestycje Volvo we Wrocławiu sięgają blisko 80 mln USD. Obecnie na terenie wrocławskiego centrum przemysłowego znajduje się fabryka autobusów Volvo Buses oraz fabryka maszyn budowlanych Volvo Construction Equipment. Ponadto we Wrocławiu działa firma Volvo IT oferująca usługi informatyczne dla klientów na całym świecie oraz Volvo Parts, czyli magazyn części zamiennych dla samochodów ciężarowych marki Volvo i Renault oraz podwozi autobusowych Volvo, a ostatnio swoją działalność rozpoczęła Volvo Business Services.

Centrum Przemysłowe Volvo we Wrocławiu produkuje autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne.

 W kontekście kryzysu, jaki w ubiegłym roku przeżywał nie tylko polski ale i europejski rynek autobusów, wielkość sprzedaży wrocławskiej fabryki należy uznać za dobrą. W ubiegłym roku firma cieszyła się zaufaniem dotychczasowych klientów, dla których wciąż realizuje kolejne kontrakty i zdobyła klientów nowych.

W roku 2003 Volvo Buses dostarczyło ogółem 260 pojazdów.  Głównymi odbiorcami  były duże firmy przewozowe: Connexxion w Holandii (54 autobusów międzymiastowych Volvo 8700 LE, z czego 28 dostarczono na początku tego roku), KR Trafik w Szwecji (55 autobusów Volvo 8700 LE) Connex (7 autobusów Volvo 8700LE oraz Volvo 204) oraz Concordia (10 pojazdów Volvo 204).

Wśród firm, które od lat współpracują z Volvo Polska, Autobusy i doceniając jakość pojazdów produkowanych we Wrocławiu ponawiają zamówienia, znalazły się: Poczta Szwajcarska (20 autobusów Volvo 8700 i 8700LE), miasto Hamm w Niemczech (6 sztuk autobusów miejskich Volvo 7000), Nantes we Francji (29 autobusów gazowych Volvo 7000 CNG) oraz klienci z Polski, którzy mają w swojej flocie ponad 120 autobusów każdy: MPK Wrocław (14 pojazdów Volvo 7000), MPK Łódź  (15 autobusów miejskich).

W roku 2003 poziom eksportu wyniósł 84%, a produkowane we Wrocławiu pojazdy rozpoczęły ekspansję na nowe rynki europejskie: Węgier, Czech, Serbii.       

Pod koniec 2003 roku Centrum Przemysłowe Volvo zanotowało znaczny wzrost zamówień. Ich realizacja zapewnia wrocławskiej fabryce program produkcyjny na całe pierwsze półrocze bieżącego roku.

Wśród największych, realizowanych w tej chwili kontraktów są: autobusy miejskie do Budapesztu (50 sztuk Volvo 7700A i kolejne 100 sztuk, których produkcja rozpocznie się na przełomie 2004/2005 r.) oraz autobusy do krajów skandynawskich: Szwecji – Goteborgs Sparvagar (34 autobusy Volvo 8700), Finlandii – Concordia Bus Finland (33 autobusy Volvo 204 i 8700), i Norwegii (39 autobusów Volvo 8700). W pierwszej połowie br. wrocławska fabryka wyprodukuje około 260 autobusów.

  Modele autobusów produkowanych w fabryce Volvo Polska:

Autobusy miejskie

*              Autobus miejski Volvo 7700 w wersji krótkiej 12-metrowej i przegubowej 18-metrowej z napędem diesla (silnik 7-litrowy) lub gazowym (CNG). Autobus Volvo 7700 to nowa nazwa modelu Volvo 7000.

*              Volvo 204, cieszący się dużym powodzeniem w krajach skandynawskich.

Autobusy międzymiastowe

*              Volvo 8700

*              Volvo 8700 LE - model z obniżonym wejściem często wykorzystywany                       jako autobus podmiejski lub autobus miejski.

Autobusy turystyczne

*              Volvo 9700, produkowany we Wrocławiu od ponad roku.

Wszystkie produkowane we wrocławskiej fabryce autobusy konstruowane są ze stali nierdzewnej lub trudnordzewiejącej.

Maszyny budowlane Volvo Construction Equipment

Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania w Polsce firmy Volvo CE, produkującej koparko-ładowarki. W ciągu tego roku organizacja Volvo CE, która zainwestowała we wrocławską fabrykę we Wrocławiu blisko 5 mln USD została mocno ugruntowana i skonsolidowana. Produkty opuszczające wrocławską fabrykę trafiają na rynki wszystkich kontynentów od Republiki Południowej Afryki po Chile i Australię, jednak najwięksi odbiorcy koparko-ładowarek Volvo to USA, Francja i Hiszpania. W tej chwili sprzedaż koparko-ładowarek na rynku krajowym stanowi od 4% do 6% całkowitej sprzedaży i szybko rośnie.

Obecnie, w Centrum Przemysłowym, oprócz modelu BL71, przeznaczonego głównie na rynek europejski i BL70, adresowanego głównie na rynek Ameryki Północnej, produkowane będą także modele BL60. Oficjalne wprowadzenie produktu na rynek odbyło się w USA 26 lutego 2004r. Nowa koparko-ładowarka Volvo BL60 została zaprojektowana z myślą o właścicielach dużych flot pojazdów, firmach zajmujących się wynajmem maszyn budowlanych, agencjach rządowych i właścicielach/operatorach poszukujących atrakcyjnych cenowo i niezawodnych maszyn. Volvo BL60 jest wyposażona w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 83 koni mechanicznych charakteryzujący się niską emisją spalin oraz niezawodny system hydrauliczny z rozdziałem mocy hydraulicznej i stałym wydatkiem. To wszystko zapewnia rewelacyjną moc maszyn i łatwość sterowania oraz pozwala im znaleźć zastosowanie w szerokiej gamie operacji ładowania i kopania.  Maszyna jest także łatwa w serwisowaniu. Nowa koparko-ładowarka Volvo BL60 i jej unikatowa konstrukcja zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa, prostotę, wydajność i łatwość serwisowania, co sprawia, że maszyna ta jest idealnym kandydatem na wszystkie rynki.

 Koparko-ładowarka Volvo BL60 jest produkowana w najnowocześniejszej fabryce firmy znajdującej się we Wrocławiu, w Polsce, przy wykorzystaniu tego samego podwozia oraz komponentów ładowarki i koparki, które sprawdziły się już w Volvo BL70, pierwszej maszynie z tej gamy produktów, która została w sposób niezwykły przyjęta przez klientów z branży.

Volvo Parts

Magazyn części zamiennych Volvo Parts we Wrocławiu jest jednym z ośmiu tego typu magazynów w Europie. Magazyn główny znajduje się w Gandawie w Belgii. Magazyn wrocławski dostarcza części do ciężarówek marki Volvo i Renault oraz podwozi autobusowych Volvo. Obsługuje 56 stacji dealerskich na terenie całego kraju. Dzięki działalności Volvo Parts w Polsce klienci Volvo Trucks i Volvo Buses w tej części Europy mogą korzystać z usługi „call-out”, czyli zamawiania części zamiennych przez 24 godziny na dobę.

Magazyn zajmuje powierzchnię 300 m2, na której stale znajduje się około 26 000 pozycji o wartości łącznej 11,2 mln zł. W ubiegłym roku Volvo Parts we Wrocławiu zrealizowało zamówienia, składające się w sumie ze 170 000 pozycji magazynowych.

Volvo Information Technology

W 1999 roku ze struktur Volvo Polska wyłoniła się firma Volvo Polska IT. Jej klientami są oddziały Volvo Polska, jak również jednostka macierzysta Volvo IT w Szwecji, organizacje rynkowe Volvo Truck Corporation oraz Volvo Car Corporation na całym świecie.

Ponad dziewięćdziesięciu informatyków zajmuje się infrastrukturą i operacjami IT, a także wsparciem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji na platformach AS400, Unix oraz Windows. Sukcesywnie wzrasta również wykorzystanie kompetencji Volvo Polska IT w ramach konsultingu w obszarze SAP R3.

W grudniu 2003 r. Volvo Polska IT zdobyła certyfikat ISO 9001:2000 + TickIT.

Volvo Information Technology AB jest własnością Volvo AB. Dostarcza rozwiązań dla wszystkich obszarów procesu przemysłowego oraz oferuje unikalne umiejętności w zakresie Product Lifecycle Management, rozwiązań SAP oraz operacji IT.

Do klientów Volvo IT zaliczają się: Grupa Volvo (z wchodzącymi w jej skład Renault V.I. i Mack Trucks), Ford i będący w jego grupie  Volvo Car Corporation, a także duże firmy przemysłowe, jak Nobel Biocare, Gambro i inne.

Na całym świecie w Volvo IT pracuje ponad 4.700 osób.

Volvo Business Services

Dzięki stworzeniu we Wrocławiu jednej z dywizji europejskich Volvo Business Services (usługi księgowe) pracę w Volvo Polska, Centrum Przemysłowe znalazło początkowo 17, a obecnie już 45 polskich specjalistów z dziedziny ekonomii i finansów. Od marca 2004 roku VBS funkcjonuje jako oficjalna dywizja, obsługująca pod względem księgowym firmy Volvo zarówno w Polsce jak i poza granicami.

Nowości

Ostatnio Volvo Buses wprowadziło do autobusów turystycznych nową skrzynię biegów I-Shift. Nowy, opracowany przez Volvo, w pełni zautomatyzowany system zmiany biegów jest idealnie zsynchronizowany z silnikiem oraz układami elektronicznymi i gwarantuje maksymalny komfort w prowadzeniu pojazdu.
I-Shift posiada dwanaście półbiegów do jazdy do przodu, zmienia biegi szybko, płynnie, łagodnie i cały czas dostosowuje je do aktualnych warunków jazdy. I-Shift nie tylko gwarantuje wyższy komfort i bezpieczeństwo, ale również przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, dzięki optymalnemu systemowi zmiany biegów i niskiemu poziomowi strat wewnętrznych.

Oprogramowanie I-Shift przyczynia się także do niższego zużycia paliwa. Na selektorze biegów znajduje się przycisk Oszczędność/Wydajność, dzięki któremu kierowca może wybrać opcję najbardziej odpowiadającą bieżącym potrzebom. W opcji “Oszczędność” priorytetem jest niski poziom zużycia paliwa. Jeśli kierowca wybiera opcję “Wydajność”, I-Shift koncentruje się na dynamicznym przyspieszeniu i dobrej zdolności jazdy pod górę.

Oto niektóre funkcje, w których wykorzystywana jest technologia systemu I-shift :

•              Przy ruszaniu system elektroniczny sprawdza stopień nachylenia drogi i wagę

autobusu, a następnie wybiera najodpowiedniejszy bieg do ruszenia.

•              Kierowca może wybrać, czy chce zmieniać biegi ręcznie czy nie.

•              Wszystkie funkcje zmiany biegów są widoczne na wyświetlaczu na desce rozdzielczej autobusu. Pokazuje on również temperaturę oleju i sygnalizuje, kiedy należy wymienić sprzęgło.

•              Funkcja zmiany biegów optymalnie współpracuje z pozostałą częścią układu hamulcowego, w tym z hamulcem silnikowym i retarderem kompaktowym.

Volvo Polska, Autobusy 

W 2003 roku Volvo dostarczyło na polski rynek 47 autobusów. W segmencie autobusów miejskich firma utrzymała 20%-owy udział w rynku pojazdów o masie powyżej 12 ton i sprzedała łącznie 35 autobusów Volvo 7000 i Volvo 7000A. Na rynek autobusów turystycznych Volvo dostarczyło 11 pojazdów, o jeden mniej niż w roku 2002. Wynik ten należy uznać za znakomity, biorąc pod uwagę załamanie w sprzedaży autobusów turystycznych w roku 2003. Sprzedaż w tym segmencie zamknęła się liczbą 72 egzemplarzy, wobec 126 rok wcześniej. Przy dużo mniejszym niż rok wcześniej rynku, Volvo zwiększyło swój udział z 10% do 15%.

Rynek autobusów miejskich

Rok 2003 był kolejnym, w którym zanotowano w Polsce spadek sprzedaży autobusów. Łącznie dostarczono ich o prawie 200 mniej niż rok wcześniej, pomimo, że zwiększyły się rządowe zamówienia na gimbusy. Spadek był szczególnie dotkliwy w segmencie nowoczesnych autobusów miejskich – niskopodłogowych i niskowejściowych autobusów klas Maxi i Mega (12, i 18-metrowe), które stanowią podstawę transportu w większości polskich miast. W 2003 r. dostarczono ich w Polsce 174 wobec 304 rok wcześniej. Volvo sprzedało 35 takich autobusów. W tej liczbie znajdują się 33 autobusy Volvo 7000 o długości 12m oraz 2 przegubowe Volvo 7000A. Po raz kolejny Volvo osiągnęło 20% -owy udział w tym rynku.

Największymi odbiorcami autobusów miejskich Volvo w 2003 roku byli stali partnerzy firmy: MPK Łódź, dokąd trafiło 15 Volvo 7000, MPK Wrocław, które wzbogaciło się o 14 takich autobusów, oraz PKM Gdynia, które użytkuje obecnie o dwa przegubowe Volvo 7000A więcej. Warto podkreślić, że dostawy dla Łodzi i Wrocławia to jedne z największych kontraktów, jakie zrealizowano na polskim rynku w ubiegłym roku.

Autobusy turystyczne i międzymiastowe

Od wprowadzenia do sprzedaży w 2001 roku autobusów turystycznych Volvo 9700 i Volvo 9900 udziały firmy w tym segmencie polskiego rynku systematycznie rosną. W 2003 roku Volvo sprzedało 11 autobusów turystycznych – wszystkie to Volvo 9700 w wersji H lub HD 6x2. Część z tych pojazdów pochodziła jeszcze z zakładów Volvo w Finlandii, ale do klientów trafiły także autobusy, które powstały w Centrum Przemysłowym we Wrocławiu. 11 autobusów turystycznych to o jeden mniej, niż firma dostarczyła w roku 2002. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rynek skurczył się aż o 43%, wynik ten należy uznać za sukces. Oznacza on, że Volvo po raz kolejny zwiększyło swój udział rynkowy – w 2003 roku wyniósł on 15%. Tak dobry wynik, w tym trudnym roku, był możliwy dzięki coraz większemu zaufaniu, jakim klienci obdarzają autobusy turystyczne Volvo. Po dwóch latach ich eksploatacji w polskich warunkach okazało się, że są to pojazdy niezawodne, ekonomiczne i zapewniają wysoki komfort podróżowania.

Klienci coraz częściej zauważają także cały zespół usług okołoproduktowych – dogodne finansowanie, rozbudowany i sprawny serwis w Polsce i za granicą, całodobową pomoc drogową, czy szybką dostawę części i podzespołów.

Te usługi powodują, że użytkowanie autobusów Volvo jest bardzo efektywne – postoje skrócone są do niezbędnego minimum i autobus może być stale w trasie. Autobusy turystyczne Volvo 9700 zostały dostarczone do 9 klientów, między innymi do firm Comfort Lines, Biacomex, Orbis Transport, PPKS Bielsko Biała, czy PPKS Żywiec.

Problemy budżetowe, które w ubiegłym roku dotknęły przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej nie ominęły także PKS-ów. Firmy te praktycznie nie kupują nowoczesnych autobusów międzymiastowych. Na 110 sprzedanych w 2003 pojazdów, tylko 5 autobusów to wielkopojemne, nowoczesne i zaawansowane technologicznie konstrukcje. Volvo dostarczyło jeden taki pojazd – Volvo 8700. Jego nabywcą został PPKS Przasnysz.

Sieć serwisowa

Volvo posiada w Polsce rozbudowaną sieć stacji serwisowych, które obsługują zarówno samochody ciężarowe, jak i autobusy. Jednak w niektórych obszarach Polski istnieje zwiększone zapotrzebowanie na usługi serwisowe dotyczące autobusów. Takim obszarem, szczególnie w odniesieniu do autobusów turystycznych, jest Śląsk. 14 listopada w Gliwicach otwarta została autoryzowana stacja serwisowa Volvo, która zajmuje się wyłącznie autobusami. Jej właścicielem jest znany gliwicki przewoźnik – firma Comfort Lines. W stacji wykonywane są wszystkie naprawy i czynności obsługowe autobusów Volvo – zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne. Oprócz napraw mechanicznych klienci mogą liczyć także na usługi blacharskie, lakiernicze, a także naprawy powypadkowe.

Volvo 7700

Do tej pory autobusy miejskie Volvo produkowane we Wrocławiu nosiły oznaczenie 7000. Tym samym nie obejmowała ich nowa polityka nazewnicza koncernu wprowadzona w 2001 roku, wraz z premierą autobusów turystycznych generacji TX – Volvo 9700 i Volvo 9900. Zgodnie z tą polityką pierwsza cyfra oznacza przeznaczenie pojazdu (9 – autobus turystyczny, 8 – międzymiastowy, 7 – miejski).

Druga cyfra mówi o materiale, z jakiego wykonane jest poszycie nadwozia (9 – nadwozie wykonane ze stali konstrukcyjnej, 7 – ze stali nierdzewnej, 5 – z aluminium). Volvo 7000 sprzedawane obecnie jako Volvo 7700, jest więc autobusem miejskim, wykonanym ze stali nierdzewnej.

W bieżącym roku rozpoczęła się sprzedaż autobusów ze skrzynią I-Shift.

Polska premiera Volvo 9700 wyposażonego w tą przekładnię odbyła się przy okazji otwarcia serwisu w Gliwicach.

Materiały zdjęciowe (Image Bank) dotyczące autobusów Volvo znajdują się na stronie internetowej:

www.volvo.com/bus

VFS Usługi Finansowe

Rok 2003 VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. zamknęło niezwykle korzystnym bilansem handlowym. O 60% w stosunku do roku poprzedniego, wzrósł portfel nowo- sfinansowanych umów (ze 160 mln w 2002 roku do 255 mln PLN w 2003 roku), tym samym pierwszy raz w historii Spółki całkowity portfel aktywnych umów wyniósł 100 mln EUR. Firma zanotowała też rekordową ilość 3238 umów. Do końca roku 2003 VFS sfinansowało zakup 428 pojazdów Volvo, co dało średnioroczny udział do ogólnej sprzedaży Volvo Polska, Samochody Ciężarowe w wysokości 31,8%.

Zakres usług oferowanych przez VFS obejmuje finansowanie zakupu samochodów ciężarowych oraz autobusów miejskich i turystycznych Volvo oraz maszyn budowlanych Volvo. Udział finansowania VFS do ogólnej sprzedaży Volvo Polska, Autobusy wyniósł w zeszłym roku niespełna 17% (znaczna część transakcji została sfinansowana przez banki). Również 17% wyniósł udział VFS Usługi Finansowe w finansowaniu sprzedaży maszyn budowlanych Volvo CE w Polsce (klienci dokonywali zakupów głównie  w formie leasingu, kredytu lub najmu od dostawcy). W ubiegłym roku rynek maszyn budowlanych rozwijał się bardzo powoli ale popyt na koparko-ładowarkę BL71 – produkowaną w Centrum Przemysłowym Volvo we Wrocławiu, skąd zaopatrywane są wszystkie rynki europejskie oraz rynek amerykański, jest coraz większy.

VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. w procesie finansowania pojazdów dąży do uzyskania pełnej satysfakcji swoich klientów. W trakcie przygotowywania umowy leasingowej, aż do chwili wydania pojazdu, VFS zapewnia klientowi pełen komfort w zakresie obsługi transakcji. Klient po złożeniu wniosku o zawarcie umowy leasingowej, zapłaceniu faktury wystawionej z tytułu opłaty wstępnej i podpisaniu kontraktu, jest uprawniony do odbioru zarejestrowanego i ubezpieczonego pojazdu. Klient nie uczestniczy w żadnych czynnościach administracyjnych związanych z uruchomieniem umowy leasingowej. Oferty VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. są konstruowane indywidualnie dla każdego klienta. Pojazd wydawany klientowi jest zarejestrowany i ubezpieczony. Klient podpisuje umowę leasingową w dogodnym dla niego miejscu i czasie.

W procesie finansowania pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. zapewnia klientowi oraz współpracującym dealerom przejrzystość i powtarzalność podejmowanych działań. W każdym momencie dostępna jest pełna informacja o podejmowanych i planowanych działaniach z określeniem terminu ich wykonania. Dealer uczestniczy aktywnie w procesie finansowania pojazdów. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o troszczy się o bezpieczeństwo finansowe klienta. W trakcie negocjowania ofert klient uzyskuje informację dotyczącą skutków prawno - podatkowych zawieranych umów leasingowych.

VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. powstało w 1994 roku. Obecnie VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. wspomaga sprzedaż całego koncernu Volvo na rynku polskim. Flota firmy to ponad 3000 pojazdów.

Volvo AB

VOLVO AB bilans sprzedaży za rok 2003 w rozbiciu na kwartały

(w milionach koron szwedzkich)

 

 

Sprzedaż netto

 

 

 

 

 

SEK M

 

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Samochody Ciężarowe

 

27 393

29 413

26 925

33 238

Autobusy

 

2 966

3 087

2 824

3 101

Maszyny Budowlane

 

4 782

6 252

5 621

6 499

 

Volvo Penta

 

1 908

2 031

1 806

1 851

Volvo Aero

 

2 244

1 863

1 829

2 094

Inne

 

1 638

1 947

1 506

1 950

Razem

 

40 931

44 593

40 511

48 733

 

 

Zysk operacyjny

 

 

 

 

 

SEK M

 

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

Samochody Ciężarowe

 

527

1 023

944

1 457

Autobusy

 

(83)

(89)

(93)

(96)

Maszyny Budowlane

 

140

425

210

133

Volvo Penta

 

159

212

153

171

Volvo Aero

 

(6)

11

(2)

(47)

Financial Services

 

212

221

242

251

Inne

 

(40)

439

163

(103)

Razem

 

909

2 242

1 617

1 766

 

 

 

 

 

 

 

Volvo Trucks

Dostawy Volvo Trucks w 2003 roku wyniosły ogółem 75 300 pojazdów, co oznacza wzrost  o 8% w porównaniu do roku poprzedniego. Ten dobry rezultat ma związek z sukcesem na światowych rynkach nowej gamy pojazdów Volvo FM, Volvo FH, Volvo NH i Volvo VN.  Pomimo, że cały rynek w roku 2003 utrzymał się mniej więcej na tym samym poziomie, Volvo Trucks udało się zwiększyć swój udział w nim o 1,1% w stosunku do roku ubiegłego, czyli do poziomu 15,2%. Volvo utrzymało pozycję lidera na kilku europejskich rynkach, włączając w to wszystkie kraje skandynawskie.

Dzięki popytowi na Volvo VN w Ameryce Północnej udział Volvo Trucks w rynku USA w 2003 roku wyniósł 9,7%, co stanowi wzrost o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo dobre wyniki finansowe odnotowano na rynkach Ameryki Południowej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Iran – dzisiaj trzeci, największy po USA i Wielkiej Brytanii rynek dla Volvo Trucks, na który w 2003 roku dostarczono 5 463 pojazdy ciężarowe. Pozytywny rozwój odnotowano również na rynkach Republiki Południowej Afryki i Australii.

Czerwiec 2003 roku przyniósł wprowadzenie na rynek nowego Volvo FH16 w segmencie pojazdów ciężkich. W Brazylii cała gama produktów została odnowiona. Nowa generacja pojazdów Volvo FM, Volvo FH i Volvo VN została wprowadzona na rynek razem z nowym produktem - pierwszym modelem średniego samochodu ciężarowego Volvo VM.

W ciągu ostatnich trzech lat Volvo Trucks wprowadziło na światowe rynki aż dziewięć nowych modeli pojazdów, tym samym, globalna rodzina produktów Volvo Trucks została w pełni zmodernizowana.

Volvo Buses

Rynek autobusów zarówno w Europie jak i na całym świecie przechodził w 2003 roku załamanie. Volvo Buses sprzedało w ubiegłym roku o 751 autobusów mniej. Jednak prognozy na ten rok są znacznie bardziej optymistyczne, zwłaszcza, iż produkowane przez Volvo autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne cechuje duża proekologiczność, co coraz częściej doceniane jest przez przewoźników.

W związku z dużym spadkiem popytu na kilkunastu rynkach - 9 grudnia ubiegłego roku Volvo Buses podjęło decyzję o zamknięciu fabryki w Aaberze w Danii. Mimo, iż pracę straci blisko 200 osób, rozważane są możliwości zatrudnienia ich w innych fabrykach Volvo. Od początku 2003 roku Volvo Buses zmniejszyło zatrudnienie na całym świecie o 800 osób.

Prestiżowy kontrakt podpisała Volvo Buses z geteborską firmą Sparvagar. Kontrakt obejmuje dostawę autobusów do Geteborga. O wygranej Volvo Buses zdecydowały aspekty ekologiczne. Dostawa ma obejmować 30 pojazdów napędzanych gazem naturalnym z filtrami kontroli emisji spalin w autobusach z silnikiem diesla, które wyprodukuje fabryka w Boras i 34 Volvo B12BLE Bogie, na które zamówienie wygrała fabryka we Wrocławiu.

Volvo Construction Equipment

Wzrost sprzedaży maszyn budowlanych zanotowała w ubiegłym roku Volvo Construction Equipment, która w tej chwili sprzedaje swoje produkty do 200 krajów świata. Udział firmy w rynku wzrósł  w 2003 roku o 10% i osiągnął poziom 23 154 mln SEK. Maszyny budowlane Volvo podbiły nowe rynki: Południową Amerykę, Azję, Wschodnią Europę. Niezwykłą popularnością produkty Volvo Construction Equipment cieszą się w Chinach, gdzie już w tej chwili firma ma 19 dealerów. Otwarta w kwietniu 2003 roku fabryka w Pudong jest w stanie wyprodukować rocznie ok. 2000 maszyn. W ubiegłym roku Volvo Construction opracowało własną, całkowicie nową gamę koparko-ładowarek Volvo BL60. W chwili obecnej światowy rynek koparko-ładowarek kształtuje się na poziomie od 50 000 do 70 000 pojazdów rocznie. 

Volvo Aero i Volvo Penta 

W 2003 roku Volvo Penta sprzedało o ponad 100 silników więcej niż w roku 2002. Minimalny spadek zanotowało za to Volvo Aero, które w roku 2003 sprzedało 41 silników mniej niż rok wcześniej.