Volvo w 2004

Volvo w Polsce

Volvo Polska Centrum Przemysłowe

W roku 2004 firma Volvo Polska podwoiła produkcję autobusów w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost produkcji, który będzie kontynuowany także w bieżącym roku, wiąże się ze wzrostem zatrudnienia. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma stworzyła 600 nowych miejsc pracy. Wszystko to stanowi dla firmy dobrą platformę do dalszego znaczącego rozwoju.

W ubiegłym roku Volvo Construction Equipment wzbogaciło gamę modeli koparkoładowarek o dwa mniejsze modele. Oprócz dotychczas montowanych BL 70 i 71, produkowane są również BL 60 i 61.

Volvo Polska, Samochody Ciężarowe
Dla Volvo Trucks rok 2004 okazał się najlepszym rokiem w całej dotychczasowej historii firmy. Dostawy samochodów ciężarowych Volvo ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 29%, osiągając rekordowy poziom 97 264 sztuk dostarczonych pojazdów. W Europie w roku 2004 miał miejsce, podobnie jak w poprzednich dwu latach, kolejny wzrost popytu na ciężkie samochody ciężarowe.
W roku ubiegłym odnotowano wzrost w gospodarkach nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, czego dobrym przykładem jest polski rynek samochodów ciężarowych, który wzrósł aż o 58%. Volvo Polska, Samochody Ciężarowe utrzymała w Polsce pozycję lidera w sprzedaży pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej zarówno 16, jak i 10 ton. Firma od 1 lipca ubiegłego roku działa w ramach wyodrębnionego w Volvo Trucks nowego Regionu Centralno-Wschodniego, obejmującego Polskę i nowe kraje unijne. Siedziba główna regionu znajduje się
w Polsce, w Warszawie.

Volvo Polska, Autobusy
W 2004 roku Volvo Polska, Autobusy pozyskało nowego flotowego klienta – Orbis Transport – i odnotowało bardzo dobre zużycia paliwa w autobusach turystycznych ze skrzynią biegów I-shift. Firma osiągnęła wysoki 70-procentowy udział w rynku w sektorze niskopodłogowych autobusów przegubowych.

Volvo Maszyny Budowlane Polska
W 2004 roku Volvo zainwestowało w działalność firmy 9 mln Euro, podwyższając kapitał firmy do poziomu 41 mln PLN.

Zatrudnienie w roku 2004 wzrosło do 46 osób. Firma działa poprzez prężne ośrodki handlowo-serwisowe we Wrocławiu, Krakowie oraz Gdyni, posiada biura handlowe w Warszawie i Toruniu.

Volvo Penta
Rok 2004 był bardzo pomyślny dla firmy. Dostarczyła ona między innymi kompletny układu napędowy na prom pasażersko-samochodowy zbudowany w stoczni Północnej. Wprowadziła też na rynek polski nowe modele morskich diesli serii D4 i D6 z elektronicznym systemem kontroli i monitoringu EVC, stwarzając najnowocześniejszą platformę zarządzania siłownią dla małych jednostek.

VFS, Usługi Finansowe Polska
Do końca roku 2004 VFS, Usługi Finansowe Polska sfinansowało zakup
502 pojazdów Volvo.

Rok 2004 przyniósł dla firmy VFS bardzo dobre wyniki finansowe. W stosunku do 2003 roku zanotowano ponad 26% przyrost ilości zawartych umów. Na koniec 2004 r. kapitały własne spółki wyniosły 65 159 tys. zł. Aktywa VFS na koniec 2004 r. wynosiły 586 877 tys. zł, co stanowi około 18%-owy wzrost w stosunku do 2003 r. Zysk netto wyniósł 17 981 tys. zł i był o 1 496 tys. zł wyższy niż w roku poprzednim.

Volvo Polska IT
W roku 2004 zatrudnienie we wrocławskim oddziale Volvo IT zwiększyło się o 30%. Szybki wzrost zatrudnienia najlepiej świadczy o wysokiej jakości pracy polskiego zespołu, która potwierdzona została w 2003 roku certyfikatem ISO 9001:2000.

Volvo Business Services Central Europe
Volvo Business Services Central Europe powstało w marcu 2004 roku. Już miesiąc później obsługiwało transakcje Grupy Volvo w krajach skandynawskich. Od początku 2005 roku fakturuje autobusy dla Volvo Bus Corporation. W ciągu ostatniego roku VBS zwiększyło zatrudnienie do 53 osób. Co miesiąc rozpoczynają one nowy projekt, współpracując z firmami Volvo ze wszystkich kontynentów świata.

Volvo AB

Wynik finansowy osiągnięty przez koncern Volvo w roku 2004 należy do najlepszych w jego historii. W roku tym w dużej części koncernu produkcja odbywała się na najwyższych obrotach, bowiem popyt na samochody ciężarowe, autobusy, silniki i maszyny budowlane był ogromny. Wysokość sprzedaży biła wszelkie rekordy, a we wszystkich obszarach biznesowych odnotowano znaczną poprawę wyników.

VOLVO AB bilans sprzedaży za rok 2004 w rozbiciu na kwartały

(w milionach koron szwedzkich)

Sprzedaż netto

 

 

 

 

 

SEK M

 

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

Samochody Ciężarowe

 

31 194

34 910

31 271

39 504

Autobusy

 

2 546

3 620

2 925

3 631

Maszyny Budowlane

 

6 133

8 119

6 398

8 035

Volvo Penta

 

2 178

2 570

2 130

2 179

Volvo Aero

 

1 562

1 885

1 664

1 814

Inne

 

1 876

1 920

1 482

1 950

Razem

 

45 489

53 024

45 870

57 113

 

Zysk operacyjny

 

 

 

 

 

SEK M

 

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

Samochody Ciężarowe

 

1 476

2 287

1 768

3 458

Autobusy

 

(47)

91

(26)

167

Maszyny Budowlane

 

309

648

349

266

Volvo Penta

 

188

307

207

235

Volvo Aero

 

101

173

96

7

Financial Services

 

281

307

343

434

Inne

 

(89)

(88)

55

77

Razem

 

2 219

3 725

2 792

4 644