Wyniki Volvo Buses w III kwartale 2005

Volvo Buses – Większe dostawy i lepsza rentowność

W trzecim kwartale tego roku firma Volvo Buses odnotowała wyższy poziom dostaw i lepszą rentowność. Sprzedaż netto była o 34% wyższa, zaś zysk z działalności operacyjnej wyniósł 144 mln koron szwedzkich.

Globalny rynek autobusowy nadal rósł, choć widać było oznaki spowolnienia tego wzrostu. Wysokie ceny paliwa skłaniają klientów do odkładania na później zakupów nowych pojazdów.

W Europie liczba nowych rejestracji wzrosła o 6% w pierwszej połowie roku, jednak szacuje się, że w skali roku wielkość całego rynku utrzyma się na poziomie roku 2004. W Ameryce Północnej rynek autobusów turystycznych zwiększył się o 13% w pierwszej połowie roku, zaś w Meksyku, w tym samym segmencie, zanotowano wzrost o 20%. W Chinach udział rynku autobusów turystycznych zmalał, podczas gdy udział autobusów miejskich nadal rósł, zwłaszcza w segmencie podstawowych wersji.

Wielkość zamówień w trzecim kwartale obniżyła się z 2 345 do poziomu 2 120 autobusów, co stanowi 10% spadek w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W Ameryce Północnej i Południowej odnotowano wzrost wielkości zamówień, podczas gdy w Europie nastąpił ich spadek. Dzięki systemowi elastycznego czasu pracy i ograniczeniu liczby pracowników tymczasowych, zdolności produkcyjne zostały dostosowane do niższego poziomu zamówień. Pod koniec trzeciego kwartału poziom zamówień oczekujących na realizację wyniósł 4 301 autobusów, co w porównaniu z poziomem 3 910 sztuk w roku 2004 stanowi wzrost o 10%. Zwiększony poziom tych zamówień wynika z dużego zamówienia dla Santiago w Chile.

Zwiększony poziom dostaw

W trzecim kwartale dostarczono 2 358 autobusów (1 879), tj. 25% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największy wzrost odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej, gdzie istotny udział stanowiło zamówienie z Santiago.

Sprzedaż netto w trzecim kwartale wyniosła 3 914 mln koron szwedzkich, co stanowiło wzrost o 34% w porównaniu z poziomem 2 925 mln koron w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę ruchy walutowe i zakupione jednostki, sprzedaż netto wzrosła o 17%.

Wynik na działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł 144 mln koron szwedzkich (strata: 10). Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poprawę wyniku są efekty programu restrukturyzacyjnego oraz wyższy poziom dostaw. Marża operacyjna wyniosła 3,7% (minus 0,3).

Prace restrukturyzacyjne Volvo Buses zmierzające do osiągnięcia stabilnej i długofalowej rentowności prowadzone są na wszystkich rynkach. Restrukturyzacja w Europie trwa, zaś proces zamykania fabryki w Heilbronn  realizowany jest zgodnie z planem. W Meksyku wdrażana jest nowa struktura przemysłowo-handlowa, a w Chinach prowadzone są intensywne działania mające na celu zwiększenie udziału komponentów pochodzących od lokalnych dostawców ze względu na wysokie cła przywozowe oraz realizowaną przez Chiny nową politykę motoryzacyjną.

Obecnie realizowane są dostawy do Chile w ramach dużego zamówienia uzyskanego przez Volvo Buses na 1 779 autobusów. Ponad 1 100 autobusów było już na miejscu, w Santiago w momencie uruchomienia, które miało miejsce 22 października. Pozostałe autobusy będą dostarczane stopniowo do końca pierwszego kwartału 2006r.

W trzecim kwartale zostało podpisane pierwsze zamówienie na nowy silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) obejmujące dostawę 32 autobusów na gaz do Berna, z opcją na dostawę następnych 39 sztuk. Prowadzone są dalsze intensywne prace przed wprowadzeniem Euro4/5 oraz nowej generacji silników zaprezentowanych na wystawie Busworld pod koniec października.

 

 

Sprzedaż netto wg rynków

Trzeci kwartał

Pierwsze dziewięć miesięcy

w mln SEK

2005

2004

Zmiana

2005

2004

Zmiana

Europa

1.712

1.574

9%

5.323

5.232

2%

Ameryka Północna

957

598

60%

3.001

1.825

64%

Ameryka Południowa

581

146

298%

1.245

321

288%

Azja

466

381

22%

1.065

1.197

(11%)

Pozostałe rynki

198

226

(12%)

695

516

35%

Razem

3.914

2.925

34%

11.329

9.091

25%