Monitoring autobusów Volvo – Dynafleet Online

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, przy ostrzejszych normach czasu pracy kierowcy i rosnących cenach paliw, szczególnie w dużych firmach niezbędne staje się wprowadzenie rozwiązania, które zapewni pełną kontrolę nad pojazdami i czasem pracy kierowców.

Takim systemem, opracowanym przez firmę Volvo jest Dynafleet Online. To system bardzo łatwy w użytkowaniu i niewymagający żadnego dodatkowego oprogramowania. Zapewnia on właścicielom i osobom zarządzającym firmą kontrolę nad pojazdami i pracą kierowców niezbędną dla właściwego zarządzania firmą i jej rozwojem. Wykorzystanie możliwości systemu Dynafleet to także oszczędności dla firmy.

Wiedza podstawą redukcji kosztów
Aby redukować koszty działania firmy musimy mieć miarodajny obraz aktualnej sytuacji. System Dynafleet Online przekazuje w czasie rzeczywistym informacje dotyczące aktualnego położenia każdego pojazdu, zużycia paliwa, godzin przepracowanych przez kierowcę, techniki jazdy kierowcy, daje możliwość szczegółowej jej analizy pod kątem optymalizacji zużycia paliwa jak i wielu innych danych. Wszystkie te informacje są przetwarzane  i przedstawiane w postaci przejrzystych raportów  zawierających dane  o łącznym przebiegu, długości tras zrealizowanych  przez poszczególnych kierowców obsługujących dany autobus,  ich sposobie jazdy, a  przede wszystkim o zużyciu paliwa. System przedstawi ilość godzin pracy na różnych przełożeniach skrzyni biegów, długość  czasu jazdy przy określonych obrotach silnika.
Ta wiedza daje podstawy do oceny pracy kierowców i ich sposobu jazdy. Dzięki niej można wskazać kierowcy obszary, gdzie należałoby dokonać zmian tak, aby zmniejszyć zużycie paliwa.  W dłuższej perspektywie i przy obecnych cenach paliw będzie to miało duży wpływ na ekonomikę działania firmy.

Nie tylko zużycie paliwa
System Dynafleet Online to jednak znacznie więcej niż tylko kontrola zużycia paliwa. Każdy autobus wyposażony jest w elektroniczny rejestrator najważniejszych funkcji autobusu oraz jednostkę nadawczo – odbiorczą. Operator systemu w bazie przewoźnika ma dostęp do parametrów pracy każdego pojazdu. Wie, czy dany kierowca aktualnie pracuje, czy odpoczywa. Dzięki dokładnym mapom jest w stanie zlokalizować położenie pojazdu z dokładnością co do ulicy. Cała komunikacja pomiędzy kierowcą a bazą jest dokonywana poprzez wiadomości tekstowe – co eliminuje konieczność komunikacji poprzez kosztowne łącza GSM-owe.

Dynafleet Online informuje operatora o zbliżających się terminach przeglądów technicznych, dzięki czemu można sprawnie zarządzać flotą. Przy wyliczaniu długości czasu pracy kierowcy można pobrać informacje o faktycznym czasie spędzonym za kierownicą przez każdego z kierowców. System zapewnia stałą kontrolę obowiązujących limitów czasu pracy kierowcy. Gdy zbliża się moment, w którym przekroczony zostanie ten limit u operatora wyświetlany jest odpowiedni komunikat . Takie rozwiązania maja kluczowe znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa i jakości pracy kierowców w autobusach VOLVO.