Volvo Buses – Zwiększony poziom dostaw i lepsza rentowność

Rynek autobusowy nadal rozwija się pozytywnie na całym świecie. Na początku 2006 roku europejski rynek autobusów odnotował dalszy wzrost. Popyt na autobusy turystyczne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie również wzrósł w pierwszym kwartale, a niektórzy operatorzy decydują się na dokonanie zakupów właśnie w tej chwili, zanim w 2007 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie środowiska. Rynek autobusów turystycznych w Meksyku odnotował niewielki wzrost w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Trend na rynku południowoamerykańskim jest korzystny, choć w Brazylii panuje niepewność ze względu na sytuację walutową. W Chinach rośnie liczba rejestracji, zwłaszcza w sektorze mniejszych autobusów miejskich, zaś w Indiach utrzymuje się ona dokładnie na tym samym poziomie co w zeszłym roku. W skali ogólnej rentowność operatorów autobusowych spadła z powodu wysokich cen paliwa.

Duża liczba zamówień i zwiększony poziom dostaw

W pierwszym kwartale tego roku złożono zamówienia na 2.943 autobusy, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku zamówiono 3.883 pojazdy. Różnica w większości (1.243 sztuki) wynika z tego, iż rekordowe zamówienie na 1.779 autobusów dla Santiago zostało ujęte w zamówieniach pierwszego kwartału 2005 r. Pomijając zamówienie dla Santiago, wielkość zamówień była o 11% wyższa od poziomu z pierwszego kwartału 2005 roku. Liczba zamówień wzrosła w Europie, USA i Kanadzie, Meksyku oraz w Chinach. W sumie w pierwszym kwartale złożono zamówienia na 5.375 autobusów, podczas gdy w roku ubiegłym wielkość ta wyniosła 5.862 sztuki.

W pierwszym kwartale zrealizowano dostawy 2.690 autobusów (1.978), tj. o 36% więcej niż w tym samym okresie 2005 roku. Na większości rynków, z wyjątkiem Europy, odnotowano wzrost wielkości dostaw.

Wyższy zysk z działalności operacyjnej

Sprzedaż netto w pierwszym kwartale wyniosła 4.187 mln koron szwedzkich, co stanowi wzrost na poziomie 31% w stosunku do wielkości 3.196 mln koron odnotowanej w roku ubiegłym. Sprzedaż netto skorygowana o zmiany kursów walut wzrosła o 21%.

Zysk z działalności operacyjnej podniósł się do 131 mln koron, w porównaniu z poziomem 32 mln koron osiągniętym w roku ubiegłym. Wzrosty zanotowano w Ameryce Północnej i Południowej, gdzie Meksyk również przynosi już dochody. Korzystny trend utrzymuje się również w przypadku zakładów zajmujących się częściami zamiennymi.

Nowe wyroby na rynku

Głównym celem Volvo Buses jest osiągnięciu większej wydajności sprzedaży i produkcji na skalę globalną. Nadal podejmowane są starania w celu odwrócenia trendu zysków w Chinach, a w wyniku zwiększonego udziału zakupów komponentów od dostawców lokalnych wymogi chińskiej Polityki Motoryzacyjnej zostaną spełnione do końca 2006 roku. Trwają przygotowania do wprowadzenia Euro 3.

W Europie rozpoczęła się seryjna produkcja nowych układów napędowych z Euro4/5, czego efektem w najbliższych kwartałach będzie duża ilość pracy i wysokie koszty wymiany. Praca nad nową generacją silników, zarówno jeśli chodzi o produkcje jak i sprzedaż, to priorytet w 2006 roku.

W styczniu 2006 r. pierwsze autobusy miejskie Volvo wjechały na ulice Bangalore, w Indiach – są to autobusy niskowejściowe z najwyższego segmentu. W pierwszym kwartale zostały podpisane duże zamówienia, w tym na 240 autobusów turystycznych do Meksyku, 220 autobusów miejskich do Caracas, w Wenezueli i 60 autobusów dwuprzegubowych do Kurytyby, w Brazylii. Podpisano też dodatkowy kontrakt na 300 autobusów miejskich do Szanghaju, w Chinach, które mają być dostarczone do sierpnia 2006r.

 

Sprzedaż netto wg rynków

 

 

 

Pierwsze trzy miesiące

 

w mln SEK

 

 

 

2006

2005

Zmiana

Europa

 

 

 

1.811

1,786

1%

Ameryka Północna

 

 

 

1.252

885

41%

Ameryka Południowa

 

 

 

424

100

324%

Azja

 

 

 

520

210

148%

Pozostałe rynki

 

 

 

180

215

(16%)

Razem

 

 

 

4.187

3.196

31%