Dalsze sukcesy Volvo Buses - podsumowanie II kwartału 2006

Dobra passa Volvo Buses trwa. W drugim kwartale sprzedaż, zysk z działalności operacyjnej i liczba zamówień były wyższe niż w tym samym okresie 2005 roku.

Światowy rynek autobusów nadal rośnie, czego efektem jest większa liczba zamówień. Do kwietnia liczba rejestracji w Europie wzrosła o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten dotyczy głównie autobusów wyposażonych w silniki spełniające wymogi emisji spalin Euro 3.

W Ameryce Północnej zwiększył się popyt na autokary. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie niektórzy operatorzy decydują się na zakupy teraz, zanim w życie wejdą nowe, zaostrzone przepisy dotyczące ochrony środowiska, co jest planowane na   1 stycznia 2007r.

W pzypadku Ameryki Południowej, rynek brazylijski utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku 2005, zaś na innych rynkach odnotowuje się stabilny wzrost. Na terenie Azji szczególnie znaczący rozwój ma miejsce w Indiach. Na wszystkich rynkach widoczna jest silna konkurencja ze strony producentów z podstawowego segmentu cenowego. 

Duża liczba zamówień

W drugim kwartale tego roku złożono zamówienia na 3.094 autobusy, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku liczba ta wynosiła 2.197, co daje wzrost o 41%. Dane za ten rok uwzględniają zamówienie na 730 autobusów dla Kanady, które mają być dostarczone do 2012 roku. Liczba zamówień wzrosła na wszystkich rynkach z wyjątkiem Ameryki Południowej, gdyż dane za drugi kwartał 2005 roku obejmowały rekordowe zamówienie dla Santiago.

Pod koniec drugiego kwartału liczba zamówionych autobusów wyniosła w sumie  5.366 sztuk, w porównaniu z liczbą 5.073 autobusów odnotowaną w roku poprzednim (+6%). W drugim kwartale firma dostarczyła 3.022 autobusy, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku dostarczono 2.995 sztuk.

Wpływ kosztów przezbrojenia i niekorzystnego asortymentu na rentowność.

Sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 4.506 mln koron szwedzkich, co stanowi wzrost na poziomie 7% w stosunku do wielkości 4.219 mln koron osiągniętej w roku ubiegłym. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 6%.  Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 179 mln koron szwedzkich, podczas gdy w roku ubiegłym było to 160 milionów koron. Zyski z poprzedniego roku zostały uszczuplone  o ok. 95 mln koron w związku z kosztami zamknięcia fabryki w Heilbronn, w Niemczech. Koszty przezbrojenia związane z produkcją nowej generacji wyrobów i silników spełniających wymogi Euro 4/5 zostały ujęte w drugim kwartale 2006r. Na rentowność negatywny wpływ miał też niekorzystny dobór asortymentu i zmniejszone dostawy w Europie i Ameryce Południowej oraz większe dostawy w Azji. Marża operacyjna wyniosła 4,0% (3,8).

Zwiększenie wydajności oraz nowa generacja produktów i silników

Realizacja programu Volvo Buses dotyczącego zwiększenia wydajności działań sprzedażowych i produkcyjnych jest kontynuowana we wszystkich regionach. W Europie trwa nadal proces przestawienia się na nową generację produktów i silników spełniających wymogi Euro 4/5. Kwestia ta pozostaje priorytetem w roku 2006. 

W czerwcu 2006 r. firma Volvo Buses wprowadziła na rynek nową wersję autobusu miejskiego 7700. Główną nowością w jego wyposażeniu jest przyjazny dla środowiska dziewięciolitrowy silnik o niskim zużyciu paliwa, dostępny w wersji wysokoprężnej i na gaz. Nowy autobus został dobrze przyjęty przez klientów.  W Chinach nadal prowadzone są działania w celu odwrócenia trendu zysków, zaś przygotowania do wprowadzenia standardu Euro 3 nabrały większego tempa.

W drugim kwartale pojawiło się kilka znaczących zamówień. Firma Nova Bus podpisała kontrakt na dostawę 730 autobusów do Quebeku. Volvo Buses dostarczy 280 podwozi autobusowych na potrzeby transportu publicznego w Sydney. W autobusach wykorzystana została nowa technologia SCR zmniejszająca emisję spalin i pozwalająca spełnić wymogi Euro 5 w tym zakresie. Firma Volvo Buses otrzymała zamówienie na 118 autobusów na potrzeby systemu Szybkiej Komunikacji Autobusowej (Bus Rapid Transit - BRT) Transmilenio w Bogocie, w Kolumbii oraz na 64 pojazdy również na potrzeby systemu BRT w Kurytybie, w Brazylii.

 

Sprzedaż netto wg rynków

Drugi kwartał

Pierwsze półrocze

w mln SEK

2006

2005

Zmiana

2006

2005

Zmiana

Europa

1.930

1.825

6%

3.741

3.611

4%

Ameryka Północna

1.195

1.159

3%

2.447

2.044

20%

Ameryka Południowa

453

564

(20%)

877

664

32%

Azja

671

389

72%

1.191

599

99%

Pozostałe rynki

257

282

(9%)

437

497

(12%)

Razem

4.506

4.219

7%

8.693

7.415

17%