731 autobusów Volvo LFS dla Quebeku

Kanadyjska spółka zależna Volvo Buses, Nova Bus, zdobyła jedno z największych zamówień w całej historii firmy. ATUQ, grupa zakupowa zrzeszająca dziewięć agencji transportu prowincji Quebek, złożyła zamówienie na 731 autobusów LFS (z systemem niskopodłogowym), których dostawa ma być zrealizowana między rokiem 2008 a 2012, warte ok. 300 mln dolarów kanadyjskich.

Zamówienie obejmuje standardowe autobusy miejskie o długości 12 metrów oraz pojazdy hybrydowe.

„Nowy model hybrydowy, który Nova Bus planuje wkrótce wprowadzić na rynek, był czynnikiem, który przesądził o zdobyciu tego zamówienia,” mówi Prezes i CEO Nova Bus, Pan Gilles Dion.

Kontrakt ten to dowód zaufania klienta do Nova Bus oraz skuteczności działań podjętych przez firmę w celu poprawy niezawodności wyrobów i zmniejszenia kosztów związanych z całym ich cyklem życia. Świadczy on też o podejściu firmy do najważniejszych klientów, którego efektem jest trwała partnerska relacja między ATUQ a Nova Bus.

„Cieszy nas ta decyzja, jesteśmy też szczególnie dumni z tego, że potrafiliśmy wypracować tak dobrą i trwałą relację z tym klientem – około 99% jego obecnej floty to pojazdy Nova Bus”, zauważa Pan Gilles Dion. „Istotnym czynnikiem był też fakt, że firma Nova Bus pomogła ATUQ znacząco zmniejszyć koszty utrzymania pojazdów,” dodaje.

W ostatnich latach firma Nova Bus stała się cennym członkiem  rodziny Volvo Buses, zapewniając wysoką satysfakcję klientów, wysokiej jakości produkty, nowy asortyment i dobre wyniki.

„Taki zadowolony klient to duża satysfakcja dla Nova Bus i dla całej Grupy Volvo, nie mówiąc już o pozytywnym wpływie na wiarygodności i wizerunek Nova Bus w Ameryce Północnej,” podsumowuje Pan Gilles Dion.”