Liczba zamówień autobusów w Volvo Buses nadal wysoka

W trzecim kwartale tego roku firma Volvo Buses odnotowała więcej zamówień, ale niższą sprzedaż niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spadek sprzedaży jest głównie wynikiem bardzo dużej dostawy autobusów do Santiago w Chile zaksięgowanej przez firmę w trzecim kwartale 2005 roku.

Światowy rynek autobusów utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, przy czym    na niektórych rynkach widoczne jest pewne spowolnienie. Liczba rejestracji w Europie w pierwszym półroczu wzrosła, głównie z tego względu iż klienci starali się dokonać zakupu autobusów przed 1 października – datą wejścia w życie nowych, zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin. Po tej dacie dynamika wzrostu zmalała.

W Ameryce Północnej popyt na autokary rośnie, również stymulowany chęcią wcześniejszego zakupu pojazdów przez operatorów, zanim nowe normy dotyczące emisji spalin wejdą w życie w styczniu 2007 roku. W Ameryce Południowej popyt utrzymuje się na dobrym poziomie, z wyjątkiem rynku brazylijskiego. Rynek azjatycki nadal rośnie.

Większa liczba zamówień

W trzecim kwartale złożono zamówienia na 2.374 autobusy, podczas gdy w tym samym okresie roku 2005 liczba ta wyniosła 2.120 autobusów, co stanowi wzrost  o 12%. Na koniec trzeciego kwartału liczba zamówionych autobusów wyniosła w sumie 5.133, w porównaniu z liczbą 4.301 pojazdów odnotowaną w roku ubiegłym (+19%).

W trzecim kwartale firma dostarczyła 2.181 autobusów, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku dostarczono 2.358 autobusów, co stanowi spadek o 8%. Szczególnie mniejsze niż w zeszłym roku były dostawy w Ameryce Południowej, co wynikało z dużej dostawy 1.779 autobusów do Santiago w Chile w 2005 roku.

Niższe zyski– Stabilne marże

Sprzedaż netto w trzecim kwartale wyniosła 3.687 mln koron szwedzkich, co stanowi spadek o 6% w stosunku do kwoty 3.914 mln koron szwedzkich z zeszłego roku. Sprzedaż netto skorygowana o różnice kursowe spadła o 4%.

Zysk na działalności operacyjnej spadł z poziomu 144 mln koron szwedzkich osiągniętego w zeszłym roku do 132 mln. Marża operacyjna utrzymała się na poziomie 3,6% (3,7) pomimo znacząco mniejszych dostaw.

Główną przyczyną tych spadków jest mniejsza liczba dostaw w Ameryce Południowej i zakłócenia w dostawach występujące w fabrykach europejskich a związane z przestawieniem się na nowy asortyment produktów.

Wprowadzenie na rynek nowych autokarów

Trwa realizacji programu zwiększenia wydajności Volvo Buses we wszystkich regionach. Nowa generacja silników spełniających wymogi normy Euro 4/5 jest produkowana i wprowadzana na rynek jesienią. Jest to nadal przedsięwzięcie priorytetowe.

We wrześniu firma Volvo Buses wypuściła nowe autokary – 9700, 9900 i B9R – na rynek europejski. Pojazdy te spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. W Chinach firma wprowadziła też nowy silnik spełniający wymogi normy Euro 3.

W trzecim kwartale firma Volvo Buses poinformowała o porozumieniu zawartym z Jaico Automobiles, którego przedmiotem jest wspólne utworzenie w Indiach spółki produkującej nadwozia autobusowe z zastosowaniem technologii Volvo Buses. Posiadając 70% udziałów, Volvo Buses będzie większościowym właścicielem nowej spółki, która planuje budowę fabryki o zdolności produkcyjnej 1.000 nadwozi autobusowych rocznie.

Firma Volvo Buses otrzymała w trzecim kwartale duże zamówienie na 499 autobusów do Santiago. Produkcja rozpocznie się w 2007 roku, zaś dostawa będzie miała miejsce w roku 2008. Zamówienie to stanowi następny krok po zamówieniu na 1.779 autobusów zrealizowanym w 2005 roku.

 

Sprzedaż netto wg rynków

Trzeci kwartał

 

Pierwszych dziewięć miesięcy

 

w mln SEK

2006

2005

Różnica

2006

2005

Różnica

Europa

1,539

1,712

(10%)

5,280

5,323

(1%)

Ameryka Północna

1,124

957

17%

3,571

3,001

19%

Ameryka Południowa

381

581

(34%)

1,258

1,245

1%

Azja

425

466

(9%)

1,616

1,065

52%

Pozostałe rynki

218

198

10%

655

695

(6%)

Razem

3,687

3,914

(6%)

12,380

11,329

9%