Firma Volvo Buses odnotowała wyższe zyski w 2006 roku

Volvo Buses nadal się rozwija. Zysk z działalności operacyjnej za rok 2006 wyniósł 633 mln koron szwedzkich, czyli o 35% więcej niż w roku poprzednim.

Na globalnym rynku autobusowym panuje stabilizacja, choć sytuacja na lokalnych rynkach jest zróżnicowana. Liczba rejestracji w Europie do września wzrosła o 7%. Najwyższy wzrost nastąpił w Europie Środkowej ze względu na rejestrację pojazdów wyposażonych w silniki zgodne z normą Euro 3. W Ameryce Północnej popyt na autobusy turystyczne zwiększył się o 20% w roku 2006, głównie za sprawą zakupów wyprzedzających wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska w roku 2007. Rynek związany z transportem międzymiastowym pozostał na tym samym poziomie co w roku 2005. W Meksyku popyt na autobusy turystyczne również nie zmienił się w porównaniu z rokiem 2005.

Niższa liczba zamówień

W czwartym kwartale liczba zamówionych autobusów wyniosła w sumie 3.258 sztuk, w porównaniu z liczbą 3.764 pojazdów odnotowaną w tym samym okresie roku poprzedniego, co stanowi spadek o 13%. Liczba zamówionych pojazdów spadła w Chinach, Ameryce Południowej i Meksyku, a wzrosła w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W czwartym kwartale firma dostarczyła 2.464 autobusy, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku dostarczono 3.344 pojazdy, co stanowi spadek o 26%. Wielkość dostaw w Europie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, a spadek wielkości dostaw odnotowano przede wszystkim w Ameryce Południowej, co wynikało z dużej dostawy 1.779 autobusów do Santiago w Chile w 2005 roku.

Wzrost zysków w czwartym kwartale

Sprzedaż netto w czwartym kwartale wyniosła 4.476 mln koron szwedzkich, co stanowi spadek o 15% w stosunku do kwoty 5.260 mln koron szwedzkich w roku poprzednim. Sprzedaż netto skorygowana o różnice kursowe spadła o 9%. Główną tego przyczyną były niższe ilości wynikające z mniejszych dostaw w Ameryce Południowej.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 191 mln koron, podczas gdy w roku poprzednim wyniósł on 134 mln koron. Na wynik finansowy pozytywny wpływ miała dobra sytuacja w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, natomiast negatywny – niższa dochodowość działań w Meksyku i Ameryce Południowej. Na zysk z działalności operacyjnej wpłynęła też kwota 47 mln koron szwedzkich uzyskana w wyniku rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kredytów eksportowych w Brazylii. Marża operacyjna osiągnęła poziom 4,3% (2,5).


 

Sprzedaż netto za cały rok 2006 wzrosła o 2% do 16.856 mln koron szwedzkich (16,589). Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 35% do 633 mln koron (470), zaś marża operacyjna osiągnęła poziom 3,8% (2,8).

Kontynuacja prac nad wydajnością

Volvo Buses kontynuuje prace nad zwiększeniem globalnej wydajności zarówno w obszarze handlowym jak i przemysłowym. Rozpoczęta jesienią sprzedaż nowych produktów wyposażonych w nową generację silników to nadal zadanie o wysokim priorytecie.

W czwartym kwartale firma Volvo Buses otrzymała wiele znaczących zamówień. Spółka zależna Volvo Buses, Nova Bus, dostarczy 322 autobusy przegubowe do Quebecku w latach 2009 - 2012. Nova Bus dostarczy też 126 autobusów miejskich do Vancouver w roku 2007. Wprowadzenie silnika zgodnego z normą Euro 4 wypadło bardzo dobrze. Dużą liczbę zamówień pojazdów z silnikami Euro 4 odnotowano w Wielkiej Brytanii, w tym zamówienie na 110 autobusów szkolnych B7R dla Irlandii Północnej.

 

Sprzedaż netto wg rynków

Czwarty kwartał 

    Rok

w mln SEK

2006

2005

Różnica

2006

2005

Różnica

Europa

2.229

1.819

23%

7.509

7.142

5%

Ameryka Północna

1.339

1.246

7%

4.910

4.247

16%

Ameryka Południowa

279

1.396

(80%)

1.537

2.641

(42%)

Azja

387

547

(29%)

2.003

1.612

24%

Pozostałe rynki

242

252

(4%)

897

947

(5%)

Razem

4.476

5.260

(15%)

16.856

16.589

2%