Nowa europejska organizacja Volvo Buses

Volvo Buses zmieniło swoją europejską organizację, by dalej rozwijać możliwości firmy oraz sprostać oczekiwaniom i wymogom klientów.
“Potrzeby i wymagania naszych klientów różnią się znacząco w zależności od tego,  czy nabywają autobus turystyczny czy miejski ” mówi Stefan Nordström, Vice Prezes, Business Region Europe. “Między innymi dotyczy to takich kwestii jak procedury zakupowe, czas dostawy, zakres usług posprzedażnych.”

“Stosownie do tego, w naszej nowej organizacji jasno określamy zakres odpowiedzialności w sferze komercyjnej, produkcyjnej i dotyczacej produktów, w trzech segmentach – autobusów miejskich, turystycznych oraz obsługi posprzedażnej.   Dzięki temu będziemy mogli sprostać potrzebom klientów lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.”
Poniższe osoby zostały mianowane dyrektorami odpowiedzialnymi za trzy segmenty:
Stefan Guttman, Autobusy miejskie
Mike Ball, Autobusy turystyczne
Stefan Hjertén, Obsługa posprzedażna

Jednocześnie istotne jest zachowanie naszej obecności i zaangażowania w rynki lokalne, które różnią się od siebie w zależności od miejscowych uwarunkowań. Dlatego też Volvo Buses utrzyma strukturę podziału na regiony, na czele których stoją odpowiedzialni za nie dyrektorzy.

Pewne zmiany nastąpiły w podziale na regiony. Zmiany te mają ułatwić tworzenie kompleksowej oferty, której celem jest sprostanie lokalnym potrzebom. Nowy podział oraz osoby odpowiedzialne za region przedstawia poniższe zestawienie.
Zmiany weszły w życie 1 października 2007.

Region Zjednoczone Królestwo/Irlandia
Osoba odpowiedzialna za region: Steve Dewhurst
Kraje członkowskie: Wielka Brytania, Irlandia

Region Północny
Osoba odpowiedzialna za region: Stefan Guttman
Kraje członkowskie: Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Islandia, Estonia, Łotwa, Litwa

Region Zachodni
Osoba odpowiedzialna za region: Erland Morelissen
Kraje członkowskie: Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Holandia, Luxemburg

Region Wschodni
Osoba odpowiedzialna za region: Kjell Johansson
Kraje członkowskie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia & Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria, Macedonia, Albania, Izrael

Region Południowy
Osoba odpowiedzialna za region: Thierry Currit
Kraje członkowskie: Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr, Portugalia, Szwajcaria, Malta