Recesja wpływa na wyniki finansowe Volvo Buses

Recesja i kryzys finansowy zwiększają swój wpływ na przemysł autobusowy. Mimo to Volvo Buses odnotowało wzrost sprzedaży w ubiegłym kwartale. Ilość dostarczonych autobusów jednak zmalała.

Rynek autobusów turystycznych w Europie skurczył się o 20% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, przy jednoczesnym nieznacznym zmniejszeniu się rynku autobusów miejskich. W tym segmencie utrzymuje się wzrost zainteresowania autobusami przyjaznymi dla środowiska oraz hybrydowymi.

Recesja w Ameryce Północnej wpłynęła negatywnie na rynek autobusów turystycznych. Rynek autobusów miejskich oraz zainteresowanie autobusami hybrydowymi wciąż rośnie. Ta sama sytuacja dotyczy Meksyku, gdzie znacznie spadło zapotrzebowanie na autobusy turystyczne. Tutaj duży potencjał wskazuje rynek autobusów typu BRT (Szybki Transport Autobusowy).

W Ameryce Południowej rynek autobusów osłabił się drastycznie w I kwartale i bardzo trudno jest tutaj uzyskać środki finansowe na pozyskiwanie nowych autobusów w większych miastach. Rynek autobusowy w Azji utrzymuje trend wzrostowy, ale rośnie już znacznie wolniej, co w głównej mierze jest wynikiem sprzedaży w segmencie autobusów miejskich.

Mniejsza liczba zamówień

W I kwartale ilość zamówień na autobusy i podwozia wyniosła 2.394, co daje 8% spadek w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku (2.608). Wzrosła ilość zamówień w regionie International, lekki spadek zanotowała Europa, natomiast największe spadki odnotowaliśmy w Ameryce Północnej.

W I kwartale dostarczyliśmy 1.770 (2.214) autobusów, co daje 20% spadek w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

Stabilna sprzedaż, Strata operacyjna

Sprzedaż netto w I kwartale wzrosła o 10% i wyniosła 4.006 MSEK (3.647). Po uwzględnieniu kursów walutowych sprzedaż zwiększyła się o 3%.

Strata operacyjna zamknęła się kwotą 95 MSEK w porównaniu ze 122 MSEK w I kwartale 2008 roku. Marża operacyjna była ujemna i wyniosła -2,4% (-3,3%). Na obniżenie zysków w I kwartale tego roku wpływ wywarł mniejszy wolumen sprzedaży, a tym samym obniżenie wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w naszych fabrykach oraz kursy walut. Na zmianę przychodu operacyjnego o 120 MSEK w I kwartale ubiegłego roku wpływ miał proces restrukturyzacji działalności w Finlandii.

Globalny program wzrostu rentowności

Globalny program Volvo Buses dotyczący wzrostu rentowności polegający na redukcji kosztów, przy jednoczesnym dostosowywaniu wolumenu oraz zakupów jest w trakcie realizacji. W I kwartale tego roku zwolnionych zostało ok. 600 pracowników na świecie. Globalna recesja nakłada konieczność dalszej redukcji kosztów oraz zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie płynności finansowej.

Nova Bus odnotowuje ciągły wzrost zamówień w Ameryce Północnej, a nowa fabryka w Pattsburgh (USA) została właśnie ukończona. Dostawy do klientów planowane są jesienią tego roku.

W ubiegłym kwartale Volvo Buses otrzymało zamówienie na ponad 300 autobusów w Indiach. Dodatkowo, nasz autobus Volvo 9400 6x2 został wyróżniony nagrodą “Motoryzacyjna Technologia Roku”.

Sprzedaż netto w podziale na rynki

I kwartał

 

 

 

SEK M

2009

2008

Zmiana w %

 

 

 

Europa

1,739

1,709

2

 

 

 

Ameryka Północna

1,311

1,096

20

 

 

 

Ameryka Południowa

282

208

36

 

 

 

Azja

405

475

(15)

 

 

 

Inne rynki

269

159

69

 

 

 

Suma

4,006

3,647

10