Wyniki finansowe Volvo Buses

Zyski Volvo Buses w IV kwartale 2008 roku wyniosły 72 mln SEK i były nieco niższe niż przed rokiem. Rynek autobusów recesja również dotknęła, choć w znacznie mniejszym stopniu niż to ma miejsce w pozostałych gałęziach przemysłu motoryzacyjnego.

W Europie rynek autobusów turystycznych kurczy się przy jednoczesnym wzroście sprzedaży autobusów miejskich spełniających coraz wyższe normy ekologiczne oraz dużym zainteresowaniu autobusami hybrydowymi.

Kryzys w Ameryce Północnej wywarł negatywny wpływ na sprzedaż autobusów turystycznych oraz samochodów. Na rynku autobusów krótkodystansowych oraz międzymiastowych nie widać jeszcze sygnałów spowolnienia i kontynuuje on wzrosty. Duże zainteresowanie wzbudzają tutaj autobusy hybrydowe.

W Meksyku, w ciągu ostatniego roku, rynek wzrósł o 48%, głównie dzięki zakupom autobusów spełniających wyższe standardy ekologiczne, które zaczną obowiązywać od 2009 roku. Kryzys finansowy dotknął niestety rynek autobusów turystycznych i tutaj notujemy spadki sprzedaży. Z drugiej strony wciąż rośnie zainteresowanie rozwiązaniami typu Bus Rapid Transit.

W Ameryce Południowej rynek autobusów miejskich i międzymiastowych wciąż pozostaje na wysokim poziomie. W Brazylii widoczne są już sygnały osłabienia rynku autobusów maxi.  Rynek azjatycki wciąż rośnie, ale znacznie wolniej.  W pierwszych 9 miesiącach ubiegłego roku rynek w Chinach wzrósł o 20%, głównie dzięki autobusom miejskim.

Mniejsza ilość zamówień

W IV kwartale ubiegłego roku ilość zamówionych autobusów oraz podwozi wyniosła 2.238, co stanowi 18% spadek w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (2.717). W Europie i Ameryce Północnej ilość zamówień wzrosła, natomiast pozostałe rynki odnotowały spadki. W ostatnim kwartale dostarczyliśmy 3.080 autobusów, co stanowi 10% spadek w porównaniu z IV kwartałem roku 2007 (3.412).

W IV kwartale sprzedaż wzrosła o 6% do 5.481 mln SEK (5.173), co po korektach walutowych daje wzrost sprzedaży netto o 2%. Przychód operacyjny wyniósł 72 mln SEK (93), a marża operacyjna 1,3% (1.8). Mniejszy przychód operacyjny to efekt w głównej mierze kursów walut, większych inwestycji w badania i rozwój.

Globalny program zwiększenia efektywności oparty na redukcji kosztów jest kontynuowany i już teraz przynosi pozytywne efekty. Jednak, globalna recesja spowodowała spadek zamówień, w wyniku, czego zmuszeni jesteśmy do dalszej redukcji kosztów oraz zmniejszania mocy produkcyjnych,. Ważnym elementem jest tutaj utrzymanie płynności finansowej.

Na początku 2009 roku zaprezentowaliśmy nasz autobus turystyczny Volvo 9700 na rynku Ameryki Północnej. Będą one produkowane w fabryce w Meksyku.

Nasze autobusy hybrydowe są testowane w Londynie oraz Goteborgu.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku informowaliśmy również o kilku ważnych zamówieniach, w tym także o zamówieniu na 6 autobusów hybrydowych Volvo 7700 Hybrid do Luksemburga.

Sprzedaż netto w podziale na rynki

IV kwartał

 

Rok

 

SEK M

2008

2007

Zmiana w %

2008

2007

Zmiana w  %

Europa

1,995

2,365

(16)

7,321

7,767

(6)

Ameryka Północna

1,709

1,456

17

5,355

4,630

16

Ameryka Południowa

695

667

4

1,571

1,623

(3)

Azja

705

473

49

2,094

1,802

16

Pozostałe rynki

377

212

78

971

786

24

Suma

5,481

5,173

6

17,312

16,608

4