Wzrost liczby zamówień dla Volvo Buses

W czwartym kwartale 2009 r. Volvo Buses odnotowało wzrost zarówno liczby zamówień, jak i liczby dostarczonych pojazdów, w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Mimo to firma osiągnęła ujemny zysk operacyjny.

Światowy rynek autobusowy ustabilizował się na niskim poziomie, przy wzrostach w Ameryce Południowej i Azji. W 2009 r. rynek autobusów turystycznych skurczył się o 35-60%, zależnie od kraju, co spowodowało spadek sprzedaży Volvo Buses w tym segmencie, pomimo wzrostu udziałów w rynku. Rynek autobusów miejskich zmalał w mniejszym stopniu, o 0-25%.

Rządowe pakiety stymulacyjne, wspierające zakup nowoczesnych, proekologicznych autobusów, przyczyniły się do wzrostu sprzedaży w Azji. Przewiduje się, że w 2010 r. nastąpi niewielka poprawa na rynku autobusowym w Ameryce Północnej. W Europie oczekuje się stabilnego, niskiego poziomu sprzedaży, zaś dla pozostałych części świata jest prognozowany wzrost.

Większa liczba zamówień
W czwartym kwartale liczba zamówień wzrosła o 34%, do 3003 autobusów i podwozi autobusowych. Dla porównania, w tym samym okresie poprzedniego roku zamówiono 2238 pojazdów. Wzrost liczby zamówień odnotowano w Meksyku, Ameryce Południowej, Europie i Azji.

W ciągu trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku dostarczono 3272 autobusy, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu do czwartego kwartału 2008 r., gdy do odbiorców trafiło 3080 pojazdów. Miks produktowy i rynkowy okazał się niekorzystny pod względem rentowności, z powodu znacznie mniejszej sprzedaży autobusów turystycznych w Ameryce Północnej i Europie przy równoczesnym wzroście sprzedaży autobusów miejskich w Indiach i Chinach.

Strata operacyjna w okresie kwartalnym
W czwartym kwartale sprzedaż netto wzrosła o 4%, osiągając wartość 5793 milionów koron (wobec 5589 milionów rok wcześniej). Po korekcie wynikającej z różnic kursów walut wzrost ten wyniósł 6%. W trzecim kwartale 2009 r. wartość sprzedaży była o 45% niższa.

Strata operacyjna wyniosła 46 milionów koron, wobec 91 milionów straty w trzecim kwartale 2009 r. i 72 milionów zysku operacyjnego w czwartym kwartale 2008 r. Osiągnięto ujemną rentowność operacyjną 0,8%, wobec ujemnej rentowności 2,3% w trzecim kwartale 2009 r. i dodatniej rentowności 1,3% w czwartym kwartale 2008 r.

Negatywny wpływ na rentowność miały struktura produktów i rynków oraz koszty zakłóceń produkcji w Nova Bus, w Ameryce Północnej. W ostatnim kwartale Volvo Buses radykalnie zmniejszyło wartość zapasów.

Dalsza redukcja kosztów
Zmniejszenie straty operacyjnej w czwartym kwartale 2009 r. jest efektem wdrożenia globalnych programów redukcji kosztów i poprawy efektywności wykorzystania kapitału. Dalsze działania koncentrują się na obniżeniu progu rentowności we wszystkich regionach.

W styczniu 2010 r. norweski operator Nettbuss zamówił 12 autobusów Volvo 7700 Hybrid, które zostaną dostarczone jeszcze w bieżącym roku. To pierwsza firma w Skandynawii, która wprowadzi autobusy z napędem hybrydowym do regularnej eksploatacji.


Sprzedaż netto wg rynków

Czwarty kwartał

 

Rok

 

w mln koron (SEK)

2009

2008

Zmiana w %

2009

2008

Zmiana w %

Europa

2014

2043

(1)

7707

7338

5

Ameryka Północna

1924

1742

10

5673

5367

6

Ameryka Południowa

566

704

(20)

1235

1575

(22)

Azja

967

718

35

2749

2099

31

Pozostałe rynki

322

382

(16)

1101

971

13

Razem

5793

5589

4

18465

17350

65 lutego 2010 r.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z rzecznikiem prasowym Volvo Buses: Per-Martin Johansson, tel.: +46 31 322 52 00, e-mail: per-martin.johansson@volvo.com