Tytuł Top Employers dla Volvo Polska

Firma Volvo Polska wzięła udział w badaniu pracodawców prowadzonym przez Instytut CRF i uzyskała tytuł Top Employers Polska 2010.
TE_PL_QS_TOP_STANDARD_RED_10-big.gif

Certyfikaty Top Employers przyznawane są przez Instytut CRF wyłącznie najlepszym pracodawcom, którzy według niezależnego badania spełniają najwyższe standardy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Firma Volvo Polska wzięła udział w tym badaniu po raz pierwszy. Odbierając zaszczytny tytuł Top Employer nasza firma dołączyła do grona 500 certyfikowanych firm na świecie i 14 w Polsce. W poszczególnych kategoriach Volvo Polska osiągnęła następujące wyniki:

                                                                                                                                                                                                                      4 marca 2010, w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Top Employers Polska. Na uroczystości firmę Volvo Polska reprezentowali: Bożena Michońska - Dyrektor ds. Personalnych Volvo Polska oraz Tom Jorning - Prezes Volvo Polska Joint Company. 

Odbierając nagrodę, Tom Jorning - Prezes Volvo Polska Joint Company powiedział: „Cieszymy się bardzo z tej nagrody, która jest dla nas potwierdzeniem funkcjonowania w naszej organizacji wysokich standardów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Wyróżnienie to motywuje nas również do dalszego działania na rzecz rozwoju najlepszych praktyk w tej dziedzinie, które pozwolą nam na realizację naszych celów biznesowych. Pracujemy z energią, pasją i szacunkiem dla człowieka”.

Bożena Michońska - Dyrektor ds. Personalnych Volvo Polska dodała: „Tytuł Top Employer to dla nas bardzo prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie, że Volvo Polska znajduje się w zaszczytnym gronie najlepszych pracodawców. Jednocześnie uczestnictwo w badaniu Top Employers dało nam wyjątkową możliwość porównania się z innymi firmami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Takie porównanie niewątpliwie pomoże nam zwrócić uwagę na obszary, w których wciąż możemy się doskonalić”.

Instytut CRF (Corporate Research Foundation) to niezależna organizacja odpowiedzialna za realizację projektów Top Employers. Fundamentem projektu Top Employers jest badanie dotyczące zasad HR, poprzez które Instytut CRF określa, czy organizacja spełnia wymogi otrzymania certyfikatu Top Employer. Proces selekcji jest przeprowadzany z dużą starannością. Szczegółowo sprawdzane są decydujące i konkurencyjne obszary zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak wynagrodzenia i benefity, szkolenia i rozwój, rozwój kariery zawodowej, warunki pracy i kultura firmy.

Selekcja do tytułu Top Employers odbywa się w dwóch etapach:

1. Badanie dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie HR – złożone z 75 pytań związanych z zasadami i praktykami HR.
2. Wywiad z jednym lub z większą liczbą kierowników wyższego szczebla (HR) oraz z dwoma pracownikami. Ma on na celu dodatkową kontrolę poszczególnych odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu.

Oceny z fazy badań decydują o tym, czy organizacja uczestnicząca w projekcie otrzyma certyfikat Top Employer. Po przeprowadzeniu niezależnego badania do certyfikacji Top Employers kwalifikują się wyłącznie te organizacje, które przekraczają wysoko postawione wymagania.

Poprzez obiektywną i niezależną metodologię badawczą Top Employers ukazywani są jako najbardziej postępowi pracodawcy w kraju. Pomaga to certyfikowanym organizacjom w przyciąganiu, retencji i zaangażowaniu talentów. Certyfikowani pracodawcy mają prawo do używania znaku jakości Top Employers przez cały rok.

8 marca 2010 r.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
Anna Nojszewska, e-mail: Anna.Nojszewska@volvo.com, tel. 071 302 18 20