Umowa o współpracy pomiędzy Volvo Polska i Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Volvo Polska i Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu podpisały dzisiaj umowę o współpracy, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem, realizacja wspólnych projektów i podejmowanie działań związanych z rozwijaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów Uczelni.

Współpraca Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu i Volvo Polska będzie obejmować m.in.:

1. Organizację praktyk i staży dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu w Volvo Polska Centrum Przemysłowe oraz w Volvo Logistics we Wrocławiu. 
 
2. Współpracę przy realizacji prac dyplomowych z uwzględnieniem tematów i problematyki istotnej dla obu stron.

3. Promowanie nowoczesnych rozwiązań w szeroko rozumianych procesach logistycznych realizowanych w Volvo poprzez włączanie pracowników Volvo w prowadzenie prelekcji, wykładów, seminariów na Uczelni.

4. Wymianę i wykorzystywanie doświadczeń i informacji o bieżących wydarzeniach w sektorze logistyki, transportu i spedycji oraz współpracę przy projekcie badań naukowych „Systemy planowania operacji logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym”.  

Współpraca będzie obejmowała obszary zgodne z profilem działalności i interesami Partnerów, w tym: logistykę produkcji, logistykę dystrybucji, organizację transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), nowoczesne strategie logistyczne, procesy magazynowania.