Volvo Polska laureatem certyfikacji Top Employers 2012 i wyróżnienia Randstad Award

Firma Volvo Polska już po raz trzeci znalazła się w prestiżowym gronie laureatów polskiej edycji badania Top Employers prowadzonego przez Instytut CRF. Natomiast po raz drugi odebrała wyróżnienie w badaniu Randstad, oceniającym atrakcyjność firmy jako pracodawcy.
TE_POLSKA2012_RED_200.jpg

Top Employers
Certyfikat Top Employers jest przyznawany wyłącznie tym pracodawcom, którzy wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W badaniu przedsiębiorstw weryfikowane są takie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, jak: świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój oraz rozwój kariery zawodowej i kultura organizacyjna firmy. Badanie odbywa się w oparciu o obszerną listę pytań związanych z zasadami i praktykami w powyższych obszarach oraz o wywiady z pracownikami.

Firma Volvo Polska uzyskała następujące wyniki w poszczególnych kategoriach:

top employers

Randstad Award
W marcu br. Volvo Polska odebrało również wyróżnienie Randstad Award, przyznawane przez Randstad – wiodącą na polskim rynku agencję doradztwa personalnego – w oparciu o ankietowe badanie, oceniające atrakcyjność firmy jako pracodawcy.

Volvo Polska po raz drugi znalazło się wśród 20 firm, które zostały wskazane przez badanych jako najbardziej atrakcyjni pracodawcy. Badanie objęło takie aspekty zatrudnienia, jak innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy korzystne warunki finansowe.

Wyróżnione firmy zostały wyłonione spośród 150 największych przedsiębiorstw działających na naszym rynku, w sondażu przeprowadzonym w listopadzie 2011 pośród 7000 potencjalnych pracowników.