Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Volvo Polska drugi rok z rzędu została laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka. Wyróżnienie za 2013 rok zostało przyznane w wyniku ankietowego badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą PwC w ramach badania Lista 500 Polityki.
Srebrny Listek CSR dla Volvo Polska

Ankieta została opracowana według wytycznych normy ISO 26000 w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Srebrny Listek CSR Polityki otrzymały firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań z normy ISO 26000.

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Działania firmy w zakresie CSR obejmują aspekty związane m.in. z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka, dbałością o pracowników i kwestiami społecznymi. Wspierają też rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach i promują różnorodność.

Firma przykłada ogromną wagę do troski o środowisko naturalne, prowadząc różnorodne działania w tym zakresie. Wystarczy wymienić produkowany we wrocławskiej fabryce Volvo ekologiczny autobus hybrydowy, inteligentne oświetlenie w halach produkcyjnych, zakup przez Volvo Polska 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł czy kampanię ekologiczną promującą segregowanie odpadów wśród pracowników firmy.

Dbając o pracowników, Volvo Polska podejmuje szereg działań na ich rzecz, związanych m.in. z rozwojem w zakresie umiejętności zawodowych i pozazawodowych, promocją zdrowego trybu życia czy równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W ramach promocji zagadnień związanych z bezpieczeństwem, powołano w firmie grupę ratowników przeszkolonych z udzielania pomocy przedlekarskiej. Prowadzą oni dla pracowników cykliczne, weekendowe szkolenia pozwalające zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Istotną część działań CSR stanowią też inicjatywy prowadzone na rzecz społeczności lokalnych. Od wielu lat Volvo Polska wspiera Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich, współpracuje też z Fundacją Na Ratunek dzieciom z chorobą nowotworową i z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Ponadto, co roku bierze udział w akcji charytatywnej pod nazwą Fabryka Świętego Mikołaja organizowanej przez wrocławską redakcję Gazety Wyborczej.

W ramach działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością, w Volvo Polska funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego. Jego ideą jest wspieranie działań społecznych pracowników poprzez przyznawanie im grantów finansowych na realizację autorskich projektów niosących korzyści dla lokalnej społeczności. Od wielu lat pracownicy angażują się też regularnie w akcje honorowego oddawania krwi, organizowane przez Volvo Polska we współpracy z przychodnią przyzakładową i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Firma bierze też udział w społecznych akcjach RCKiK apelujących o oddawanie krwi.

Ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności są działania na polu edukacji. Volvo Polska współpracuje w tym zakresie z kilkoma uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym. Współdziałamy z uczelniami w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących m.in. praktyki i staże studenckie. Wśród studentów wyższych uczelni promujemy także nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne realizowane w Volvo, poprzez włączanie pracowników firmy w prowadzenie wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy. W ostatnich latach szereg wykładów na Politechnice Wrocławskiej prowadzili pracownicy Volvo IT Polska, m.in. podczas konferencji IT Days.