Pokaz elektrycznych autobusów hybrydowych Volvo wyposażonych w jednostkę szybkiego ładowania w Sztokholmie

Sztokholm został wybrany, aby zademonstrować i sprawdzić, w jaki sposób autobusy z napędem elektrycznym mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Inicjatywa jest częścią projektu UE o nazwie ZeEUS realizowanego w sześciu państwach członkowskich. Osiem elektrycznych autobusów hybrydowych Volvo zostanie włączonych do obsługi transportu miejskiego na początku jesieni.
VolvoElectricHybrid_270x88.jpg

Zastosowana w autobusach technologia zapewni znaczne zmniejszenie zużycia energii, niższą emisję spalin oraz ograniczenie hałasu. Za współfinansowanym przez UE projektem demonstracyjnym stoją Volvo Buses, SL (Sztokholmski Transport Miejski) oraz dostawca usług energetycznych spółka Vattenfall.

 - Nowoczesny i rozległy system transportu publicznego jest wymogiem podyktowanym koniecznością sprostania dzisiejszym i przyszłym celom w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Fakt, że dano nam dziś możliwość wypróbowania najnowszej technologii zmierzającej do jeszcze większego ograniczenia już i tak niewielkiego, szkodliwego wpływu na środowisko naturalne w ramach floty SL jest niezwykle budujący - powiedział Christer G Wennerholm, Główny Inspektor Transportu Drogowego i I Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Władz Miasta i Gminy Sztokholm.

Począwszy od tegorocznej jesieni i przez kolejne dwa lata osiem elektrycznych autobusów hybrydowych Volvo zostanie włączonych do floty pojazdów SL obsługujących biegnącą przez ścisłe centrum Sztokholmu linię nr 73.

Jazda w ciszy i bez spalin
Elektryczne autobusy hybrydowe wyposażono w silnik z napędem elektrycznym oraz akumulator umożliwiający szybkie jego naładowanie na początku lub na końcu trasy. Ładowanie trwa około sześciu minut. Na w pełni naładowanej baterii autobusy mogą pokonać siedem z około ośmiu kilometrów trasy, jadąc cicho i nie emitując spalin. W porównaniu do wyposażonych w silniki diesla autobusów tradycyjnych, elektryczne hybrydy zużywają o 75 procent mniej paliwa, a co za tym idzie, charakteryzują się zbliżonym do tej wartości ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Szkodliwy wpływ na klimat ograniczono do minimum, ponieważ autobusy wykorzystują paliwo typu „biodiesel”. Uwzględniając zużycie energii elektrycznej, całkowita oszczędność energii wynosi około 60 procent.

Projekt UE
Prowadzone w Sztokholmie testy w warunkach rzeczywistych są częścią projektu UE o nazwie ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System - zeroemisyjny system autobusowej komunikacji miejskiej) bazującego na doświadczeniach ponad 40 uczestniczących w nim spółek i organizacji. Nadrzędnym celem projektu ZeEUS jest przeprowadzenie testów i zweryfikowanie, na ile autobusy z napędem elektrycznym mogą się przyczynić w mieście do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, szkodliwego wpływu na klimat oraz ograniczenia poziomu hałasu. Projekt ZeEUS będzie prowadzony nie tylko w Sztokholmie, ale także w siedmiu innych miastach europejskich, między innymi w Londynie, Barcelonie i Bonn.

 - Transport publiczny wykorzystujący elektryczne autobusy hybrydowe to efektywny kosztowo sposób na ograniczenie wielu problemów związanych z ochroną środowiska, z którymi boryka się każde duże miasto. Rozwiązania, nad którymi obecnie pracujemy, stwarzają konieczne warunki wstępne sprzyjające uatrakcyjnieniu przemieszczania się, a także poprawie warunków życia w centrach miast i nie wymagają ogromnych nakładów na stworzenie nowej infrastruktury. Elektryczne autobusy hybrydowe i autobusy wyposażone wyłącznie w napęd elektryczny to przyszłość miejskiego transportu publicznego - powiedział Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

- Vattenfall pragnie wnieść aktywny wkład w przyszłość sektora transportu publicznego, dlatego oferujemy coś, czym zajmujemy się na co dzień – energię elektryczną i usługi związane z zasilaniem. Chcemy zaprezentować w przewidzianym środowisku testowym nasze możliwości elektryfikacyjne zmierzające do zwiększenia wydajności zużycia energii oraz promowania czystszego środowiska naturalnego -  powiedział Torbjörn Wahlborg, Wiceprezes Vattenfall Region Nordic.

Fakty dotyczące sztokholmskiego projektu pokazowego
• Projekt ma na celu zaprezentowanie i sprawdzenie elektrycznych autobusów hybrydowych w warunkach regularnej pracy na linii komunikacji miejskiej.
• Łącznie w projekcie bierze udział osiem wyprodukowanych przez Volvo elektrycznych autobusów hybrydowych i dwie stacje szybkiego ładowania.
• Projekt będzie realizowany na trasie linii autobusowej 73 biegnącej od Ropsten do Tomteboda/Karolinska.
• Eksploatacja rozpocznie się jesienią 2014 r. Projekt UE będzie prowadzony do końca roku 2016, a następnie celem jest kontynuacja projektu w ramach regularnej eksploatacji.

Głównymi interesariuszami i uczestnikami projektu są SL, Volvo Buses, Vattenfall i Viktoria Swedish ICT. Partnerzy współpracujący to Siemens i Keolis.

Volvo: dostawy i konserwacje autobusów
Vattenfall: budowa i nadzorowanie stacji ładowania na dwóch przystankach końcowych
SL: pełnienie funkcji Zarządu Transportu Publicznego i podmiotu odpowiedzialnego za zajezdnię autobusową
Viktoria: partner badawczy odpowiedzialny za analizy
Partnerzy:
Siemens: dostawca stacji szybkiego ładowania
Keolis: Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego, odpowiedzialne za zapewnienie kierowców

Fakty dotyczące hybrydowych autobusów elektrycznych Volvo i ładowania akumulatorów
Autobus wyposażono w silnik elektryczny zasilany z akumulatora litowego. Pojazd wyposażono również w niewielki silnik typu diesel.
Autobus umożliwia szybkie naładowanie akumulatora na stacjach ładowania za pomocą napowietrznej szyny zasilającej. Pełne ładowanie zajmuje około sześciu minut.
Na samym napędzie elektrycznym autobus może przejechać około siedmiu kilometrów, pokonując całą odległość w ciszy i nie emitując spalin.

Informacje o projekcie ZeEUS
Za koordynację projektu ZeEUS odpowiada Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego, UITP. Projekt ZeEUS jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologii Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu objętego umową o udzielenie dotacji nr 605485. Projekt ZeEUS został wdrożony przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy europejskiej na rzecz pojazdów ekologicznych „Inteligentne Miasta i Wspólnoty”. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zeeus.eu.