Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla Volvo Polska

Firma Volvo Polska po raz piąty została laureatem Srebrnego Listka CSR tygodnika Polityka. Wyróżnienie zostało przyznane w wyniku ankietowego badania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w największych polskich przedsiębiorstwach.
csr_polityka

Badanie jest prowadzone co roku przez tygodnik Polityka we współpracy z firmą Deloitte. Pytania dotyczą siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Bazują one na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. 

Srebrny Listek CSR POLITYKI otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. 

CSR w Volvo Polska 

Odpowiedzialność społeczna biznesu jest istotnym elementem działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Działania CSR obejmują aspekty związane z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka i kwestiami społecznymi. Wspierają też rozwój kultury organizacyjnej opartej na wartościach i promują różnorodność. 

Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Firma stosuje w swoich pojazdach szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Poza rozwojem produktów, dzieli się też wiedzą, prowadząc szkolenia, np. dla kierowców samochodów ciężarowych, służące podnoszeniu ich kompetencji, a tym samym zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Pracownicy firmy angażują się natomiast w promowanie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym wśród dzieci w szkołach w ramach opracowanej przez Volvo kampanii Stop Look Wave (Zatrzymaj się Popatrz Pomachaj)

Firma przykłada też ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Produkowane we wrocławskiej fabryce Volvo autobusy hybrydowe, hybrydowo-elektryczne i elektryczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu europejskich miast prowadzących zdecydowaną politykę wdrażania ekologicznych środków transportu publicznego.

Volvo Polska kupuje 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł, stosuje inteligentne oświetlenie w halach produkcyjnych i prowadzi kampanię ekologiczną promującą segregowanie odpadów wśród pracowników firmy. W 2016  roku firma zrewitalizowała i  udostępniła nowy teren parkowy przy swojej siedzibie we Wrocławiu. 

Dbając o pracowników, Volvo Polska podejmuje szereg działań związanych m.in. z rozwojem w zakresie umiejętności zawodowych i pozazawodowych, promocją zdrowego trybu życia czy równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. W ramach promocji zagadnień związanych z bezpieczeństwem, pracownicy uczestniczą w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Istotną część działań CSR stanowią też inicjatywy prowadzone na rzecz społeczności lokalnych. Firma od wielu lat bierze udział w akcji charytatywnej pod nazwą Fabryka Świętego Mikołaja organizowanej co roku przez wrocławską redakcję Gazety Wyborczej. Od wielu lat pracownicy angażują się regularnie w akcje honorowego oddawania krwi organizowane przez pracodawcę. Firma bierze też udział w społecznych akcjach RCKiK apelujących o oddawanie krwi.

W Volvo Polska funkcjonuje także program wolontariatu pracowniczego, umożliwiający pracownikom  realizację projektów na rzecz społeczności lokalnych. Program ten  i uczestniczący w nim wolontariusze firmy zostali wyróżnieni tytułem Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016.

Ważnym obszarem społecznej odpowiedzialności są działania na polu edukacji. Volvo Polska współpracuje z uczelniami, m.in. z Politechniką Wrocławską, w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących m.in. praktyki i staże studenckie. Wśród studentów promuje także nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne realizowane w Volvo, poprzez włączanie pracowników firmy w prowadzenie wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy.

 

28 kwietnia 2017 r.

Informacje na temat działań Volvo Polska w zakresie społecznej odpowiedzialności znajdują się na stronie http://www.volvogroup.pl/pl-pl/about-us/csr-and-sustainability/social-responsibility.html 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

e-mail: Anna.Nojszewska@volvo.com, tel. 665 980 857