Volvo otrzymuje największe jak dotychczas zamówienie na autobusy hybrydowe

Północnoamerykański podmiot zależny Volvo Buses, Nova Bus, otrzymał zamówienie na 497 autobusów hybrydowych od władz transportowych w Quebecu w Kanadzie. Jest to jak dotychczas największe pojedyncze zamówienie na pojazdy hybrydowe dla Grupy Volvo. Zamówienie obejmuje opcję kolejnych 1028 pojazdów. Dostawy zaplanowano na lata 2020-2025.
Nova Bus
Nova Bus

Z ogólnoświatową sprzedażą obejmującą ponad 5500 zelektryfikowanych autobusów (4000 pod marką Volvo i 1500 pod marką Nova Bus, wyłączając nowe zamówienie), Volvo Buses jest jednym ze światowych liderów na szybko rozwijającym się rynku zelektryfikowanych autobusów. Podmiotowi zależnemu Volvo Buses, producentowi autobusów miejskich w Ameryce Północnej - Nova Bus, przyznano zamówienie zbiorowe dla władz transportowych Quebecu koordynowane przez ATUQ (Association du transport urbain du Québec).

5-letni kontrakt, obejmujący lata od 2020 do 2024, przewiduje dostawę 497
40-stopowych autobusów hybrydowych LFS HEV (Hybrydowe Pojazdy Elektryczne), stanowiąc tym samym największe jak dotychczas zamówienie w historii Nova Bus. Zamówienie obejmuje także opcję kolejnych 1028 pojazdów dla władz transportowych obsługujących dziewięć największych miast Quebecu.

„Jesteśmy bardzo dumni z uznania dla naszej oferty elektromobilności i największego jak dotychczas zamówienia na zelektryfikowane autobusy dla Grupy Volvo. Zamówienie to podkreśla silną relację, którą ATUQ, Nova Bus i Volvo zbudowały na przestrzeni lat. Wizją naszej firmy jest wspieranie miast, które rozwiązują swoje problemy dotyczące jakości powietrza, natężenia ruchu i hałasu poprzez przejście na zrównoważony transport publiczny. Nasze partnerstwo z prowincją Quebec w dążeniu do tego celu jest niezwykle obiecujące”, powiedział Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.