Strefy niejawne — przypisz strefę do wszystkich aktywnych pojazdów

Tworząc i edytując strefy, możesz wybrać opcję automatycznej aktywacji strefy dla wszystkich pojazdów w Twojej flocie. Oznacza to, że wszystkie Twoje przyszłe pojazdy z usługą strefową zostaną automatycznie dodane do strefy.
Implicit Zones - assign a zone to all active vehicles

Należy pamiętać, że strefy, które miały to ustawienie w aplikacji do zarządzania flotą, nie zostaną automatycznie przekonwertowane. Musisz wejść i zmienić przypisanie pojazdu do każdej strefy.​

Obejrzyj samouczek „Zarządzanie strefami”, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu ze stref w Volvo Connect

Dowiedz się więcej o funkcjach Volvo Connect i sprawdź Podręcznik użytkownika Volvo Connect