Volvo Connect Maintenance

Volvo Connect Maintenance

Volvo Connect będzie czasowo niedostępne w związku z planowanymi pracami serwisowymi.

Data:                      8 października 2022

Godzina:               20:00 CET – 22:00 CET

Czas przestoju:    2 godziny