Obsługa wielu pojazdów w raporcie śledzenia

Teraz raport śledzenia umożliwia obsługę wielu pojazdów. Wybierz „Filtr” i „Pojazd”, a następnie wybierz wszystkie pojazdy, dla których chcesz wyświetlić zdarzenia.

W raporcie dostępne są również nowe parametry:

  • Numer podwozia
  • Wysokość n.p.m. (m)
  • Napięcie akumulatora (V)
  • Temperatura płynu chłodzącego silnik (C°)
  • Temperatura wewnętrzna (C°)
  • Temperatura zewnętrzna (C°)
  • Obciążenia osi od 1 do 4 (t)
  • Stan drzwi (otwarte/zamknięte)

Aby wyświetlić te parametry dla wszystkich swoich wydarzeń, wybierz „Filtr”, następnie wybierz rozwijane menu „Parametry”, następnie zaznacz parametry, które Cię interesują i na koniec wybierz „Zastosuj filtr”.

Kolejną nową funkcją jest obsługa pojazdów hybrydowych, a raport pokazuje teraz również zmienione wartości zdarzeń pomocniczych, np. stanu naładowania z 87% na 86%.

Istniejące ograniczenia są związane z wydajnością i będą systematycznie korygowane.

Zalecana maksymalna liczba wybranych pojazdów to 200.