Aktualizacje w narzędziu Mapa

Odczyty napięcia akumulatorów pojazdów są teraz widoczne w narzędziu Mapa. Możesz zobaczyć ostatnie znane napięcie akumulatora swoich pojazdów, jak również napięcie akumulatora dla każdego zdarzenia historycznego w historii lokalizacji.
Updates in Map Tool

Narzędzie Mapa jest również aktualizowane za pomocą numerów podwozia wszystkich pojazdów.

Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie pojazdu zarówno za pomocą jego nazwy, jak i numeru podwozia.


Obejrzyj samouczek „Mapy, lokalizacja i zdarzenia”, aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z map w Volvo Connect 

Dowiedz się więcej o funkcjach Volvo Connect i sprawdź Podręcznik użytkownika Volvo Connect