Przeglądaj w raportach wykresy dotyczące prędkości pojazdu i prędkości obrotowej silnika

Możesz teraz przeglądać szczegółowe informacje o prędkości pojazdów i prędkości obrotowej silnika (obr/min) w narzędziu Raport. Wykresy przedstawiają prędkość obrotową silnika i prędkość pojazdu w czasie, odległość i zużycie paliwa na osobnych wykresach słupkowych. Widoki można wykorzystać do analizy prędkości obrotowej silnika pojazdów obsługujących określone trasy i sprawdzenia, czy są odpowiednie do danego zadania.

Zobacz obraz powyżej, aby wyświetlić wykresy, otwórz dowolny raport, wybierz „Filtr”, a następnie wybierz listę rozwijaną „Parametry”. Na liście wybierz „Histogramy” i wybierz wykresy, które chcesz wyświetlić.  

Histogramy są wyświetlane dla każdego pojazdu i otwierasz je, klikając interesujący Cię wykres.