Widżet pobierania map

Aby umożliwić aktualizacje map dla systemu nawigacji TomTom w nowym autobusie turystycznym (9700/9900), wprowadzamy teraz widżet Pobieranie map w Volvo Connect. Wszystkie informacje dotyczące sposobu pobierania i aktualizacji map znajdują się w instrukcji widżetu.
Maps download widget

Dowiedz się więcej o funkcjach Volvo Connect i sprawdź Podręcznik użytkownika Volvo Connect