Dokładne lokalizacje: Nowa wersja umożliwia udostępnianie szerokości i długości geograficznej jednym kliknięciem

Dzięki najnowszej wersji Volvo Connect możesz bezpośrednio przeglądać i kopiować współrzędne szerokości i długości geograficznej lokalizacji pojazdów, a następnie wklejać je do innych systemów.

Po wybraniu zasobu w narzędziu Mapa współrzędne szerokości i długości geograficznej zasobu zostaną wyświetlone w obszarze Szczegóły pojazdu. Możesz kliknąć współrzędne, aby je skopiować.

Podobna sytuacja ma miejsce przy wyświetlaniu zdarzeń historycznych w Historii lokalizacji – każde zdarzenie jest wyświetlane wraz ze współrzędnymi długości i szerokości geograficznej, które można kliknąć, aby je skopiować.