Profil jazdy

Profil jazdy to usługa oparta na danych gromadzonych z dużą częstotliwością, która pozwala szczegółowo analizować osiągi pojazdów, sekunda po sekundzie, w ciągu 24 godzin. Może pomóc w wykryciu pewnych trendów i analizie korelacji między zdarzeniami. Na przykład, można zauważyć bardziej gwałtowne przyspieszenia, gdy autobus wjeżdża na dużą wysokość, a kody usterek można skorelować z wzorcami jazdy, takimi jak duża prędkość.
mapa

Usługa Profil Jazdy jest dostępna w narzędziu Mapa w obszarze Historia lokalizacji. Wyświetla prędkość (km/h), prędkość obrotową silnika (obr/min), wysokość nad poziomem morza (m), poziom paliwa (%) i masę całkowitą (t) pojazdu na oddzielnych wykresach wraz z przebytą trasą na mapie. Wykres pokazuje również, kiedy pojawiły się kody usterek i zdarzenia związane z kierowcą, a także okresy z otwartymi drzwiami.

Wykres Profil jazdy jest interaktywny i można go powiększać i pomniejszać w czasie, a także rozszerzać sekcję, aby zobaczyć więcej parametrów. 

Jeśli chcesz porównać ze sobą różne parametry i zobaczyć, jak ich wzajemne powiązanie, po prostu otwórz wykresy w nakładce.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby rozpocząć subskrypcję Profilu jazdy dla swoich pojazdów.