Uwagi do wydania oprogramowania w narzędziu Aktywa

Zgodnie z regulaminem ONZ nr 156 konieczne jest wyświetlanie uwag do wydania oprogramowania dla wszystkich klientów w UE. Uwagi do wydania będą widoczne, jeśli elektroniczna jednostka sterująca została zaktualizowana/odświeżona od 1 listopada 2023 roku. Jeśli dostępne są uwagi do wydania sprzed 47 tygodnia 2023 r., mogą one również zostać wyświetlone.

Ta funkcja jest dostępna globalnie w Volvo Connect. Do wyświetlenia uwag do wydania nie są wymagane żadne usługi, ale konieczny jest dostęp do Volvo Connect.

Uwagi do wydania oprogramowania w Volvo Connect 

Uwagi do wydania są wyświetlane w narzędziu Aktywa w Volvo Connect. Aby wyświetlić uwagi do wydania oprogramowania, przejdź do narzędzia Aktywa, wybierz pojazd i kliknij Szczegóły pojazdu.

Uwaga: Jeśli elektroniczna jednostka sterująca została kilkakrotnie zaktualizowana kilka razy, zostaną wyświetlone identyczne uwagi do wydania. 

Ilustracja 1: Karta Szczegóły pojazdu w narzędziu Aktywa.

Uwagi do wydania modułu usługowo-rozrywkowego 

Uwagi do wydania modułu usługowo-rozrywkowego będą zawsze wskazywać najnowszą dostępną wersję, nawet jeśli pojazd nadal ma starszą wersję. Uwagi do wydania modułu usługowo-rozrywkowego nie są niepowtarzalne dla każdego pojazdu.

 

Uwaga: Obecnie, ze względu na znane ograniczenia, uwagi do wydania modułu usługowo-rozrywkowego są również wyświetlane w Volvo Connect dla pojazdów, które nie mają tego modułu. 

Ilustracja 2: Uwagi do wydania modułu usługowo-rozrywkowego w obszarze Szczegóły pojazdu.

Uwagi do wydania elektronicznej jednostki sterującej 

Uwagi do wydania elektronicznej jednostki sterującej są w Volvo Connect rozdzielone na części Bieżące i Oczekujące.

 

Bieżące dotyczy tego, co jest zainstalowane w pojeździe. Treść uwag do wydania jest taka sama dla stacji obsługi i dla klientów, jest ona generowana w odniesieniu do konkretnego pojazdu. Aktualnie będą tu wyświetlane wszystkie aktualizacje oprogramowania wdrożone od 1 listopada 2023 r. oraz zgłoszone jako ukończone pomyślnie przez narzędzie Tech Tool lub Funkcje Online.

 

Oczekujące uwagi do wydania są wyświetlane, jeśli aktualizacja oprogramowania została zapisana w pojeździe i jest gotowa do instalacji. 

Ilustracja 3: Uwagi do wydania elektronicznej jednostki sterującej w obszarze Szczegóły pojazdu.