Nowa polityka haseł

Volvo wdroży nową politykę haseł, która wejdzie w życie 13 lipca 2024 roku. Nowa polityka ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Główne zmiany w nowej polityce haseł to:

  •  Minimalna długość hasła zostanie zwiększona z 8 do 14 znaków.
  •  Hasło nie może być hasłem użytym ostatnio 24 razy.
  •  Częstotliwość zmiany hasła zostanie zmniejszona z co 180 dni do co 365 dni.
  • Hasło nie może zawierać żadnych danych osobowych ani łatwych do odgadnięcia informacji, takich jak identyfikator użytkownika, wyświetlana nazwa, słowa związane z Volvo i jej działalnością lub popularne słowa ze słownika.
  •   Hasło musi być zgodne z 3 z 4 reguł znaków:

           o   Zawierają co najmniej jedną wielką literę.

           o   Zawierają co najmniej jedną małą literę.

          o   Zawierają co najmniej jedną liczbę.

          o   Zawierać co najmniej jeden symbol (~!@#$%^*_-+='|\(){}[]:;" <>,.? /&)