Strefa oszczędzania akumulatora

Strefy zerowych emisji, w których pojazd hybrydowy ma korzystać z silnika spalinowego, zostały teraz nazwane strefami oszczędzania akumulatora, aby lepiej odzwierciedlić ich cel.

Aby utworzyć strefę zerowych emisji, w której pojazd hybrydowy będzie jechać na silniku elektrycznym, wybierasz jako typ strefy strefę zerowych emisji, tak samo jak wcześniej.