Więcej zamówień w Volvo Buses

Volvo Buses zaraportowało więcej zamówień w I kwartale 2008 w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dostawy były na tym samym poziomie, ale wyniki są negatywne.

Europejski rynek autobusowy jest stosunkowo stabilny, przy nieznacznym wzroście udziałów w segmencie autobusów miejskich we Francji i Wielkiej Brytanii. W Ameryce Północnej trend utrzymuje się od roku 2007, przy powolnym spadku sprzedaży autobusów turystycznych oraz wzroście ryneku autobusów miejskich. Pomimo wzrostów na początku roku meksykański rynek autobusów turystycznych jest wciąż słaby. Dużą aktywność charakteryzuje się tutaj segment BRT Bus Rapid Transit i w tym przypadku oczekiwany jest wzrost dostaw w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W Ameryce Południowej, rynek autobusów międzymiastowych I miejskich jest wciąż mocny. W Wenezueli, gdzie sprzedaż stanowi ok. 20% ogólnej sprzedaży Volvo Buses w Ameryce Południowej, sprzedaż została zablokowana w wyniku nowych przepisów dotyczących importu kompletnych autobusów. Rynek w Azji cały czas rośnie, ale już nie tak szybko jak w latach ubiegłych. Największe wzrosty odnotowujemy w Chinach i Indiach. Coraz więcej chińskich producentów eksportuje swoje autobusy na inne rynki niż azjatycki.

Więcej zamówień

W I kwartale liczba zamówień wyniosła 2608 autobusów, co stanowi 8% wzrost w porównaniu z 2403 w roku ubiegłym. Liczba zamówień wzrosła na prawie wszystkich rynkach, z wyjątkiem Ameryki Południowej i Chin. W I kwartale dostarczyliśmy 2.214 (2.228) autobusów. Poziom dostaw został utrzymany na poziomie roku ubiegłego, przy wzroście na Środkowym Wschodzie i w Afryce. Zaległe zamówienia na koniec I kwartału to 5.114 (5.812), spadek o 12%.

Wartość sprzedaży netto I kwartale obniżyła się o 2% do 3,672 MSEK, w porównaniu z 3,741 MSEK w roku ubiegłym. Równoważąc kurs walut, wartość sprzedaży netto wzrosła o 2%.

W I kwartale Autobusy wygenerowały stratę operacyjną na poziomie 122 MSEK, w porównaniu z zyskiem operacyjnym na poziomie 90 MSEK z zeszłego roku. Marża operacyjna wyniosła -3.3% (2.4%). W I kwartale dochody zostały obciążone rezerwą na poczet mocy produkcyjnych w kwocie 120 MSEK. Duży wpływ na wyniki finansowe miały również kursy walut.


W I kwartale Volvo Buses konturowało prace nad wdrożeniem globalnego programu, mającego na celu zwiększenie zyskowności, przy założeniu obniżenia kosztów produkcji i optymalizacji systemów produkcji. Volvo Bus Finland przechodzi teraz proces restrukturyzacji swoich fabryk w wyniku, którego fabryka w Tampere zostanie zamknięta z końcem sierpnia.

Volvo Buses otrzymało zamówienie od BMTC na 240 autobusów miejskich dla Bangalore w Indiach. Autobusy zostaną wyprodukowane w nowej fabryce Volvo w Bangalore, której otwarcie miało miejsce w styczniu 2008. W kwietniu, Volvo Buses otrzymało największe, jak do tej pory, zamówienie w Europie. Wspólnie z firmą zabudowującą Wrightbus, Volvo Buses dostarczy w nadchodzących latach w UK autobusy o wartości 1.5 BSEK. Udziały Volvo stanowią w tym zamówieniu ok.  35-40%.

 

Sprzedaż netto w podziale na rynki

I kwartał

 

SEK M

2008

2007

Zmiana

Europa

1,721

1,726

(0%)

Ameryka Północna

1,104

1,088

1%

Ameryka Południowa

209

221

(5%)

Azja

478

521

(8%)

Inne rynki

160

185

(14%)

Razem

3,672

3,741

(2%)