Linja-autot

FINLAND

Volvo Buses muuttaa liiketoimintamallia Euroopassa ja on päättänyt sulkea Wroclawin päällirakennetehtaan vuonna 2024

Volvo Buses muuttaa liiketoimintamalliaan Euroopassa ja soveltaa samaa menestyksekästä mallia, joka sillä on useilla muillakin markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että Volvo Buses keskittyy alustatuotantoon ja yhdessä ulkopuolisten päällirakentajien kanssa tarjoaa asiakkailleen Euroopassa täydellisen valikoiman kaupunki- ja lähiliikenteen linja-autoja, sekä turistilinja-autoja premium-segmentille. Tämän seurauksena Volvo Buses on päättänyt sulkea päällirakennetehtaan Wroclawissa Puolassa vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Volvo Buses on allekirjoittanut aiesopimuksen toimitilojensa myymisestä Vargas Holdingille. 1,3 miljardin kruunun uudelleenjärjestelyvaraus vaikuttaa negatiivisesti liiketulokseen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

”Liiketoimintamme Euroopassa on ollut tappiollista vuosia. Tällä liiketoimintamallilla, jota käytämme jo nyt menestyksekkäästi monilla markkinoilla, parannamme kannattavuuttamme ja varmistamme pitkän aikavälin kilpailukykymme”, sanoo Anna Westerberg, Volvo Busesin johtaja.


Tulevaisuudessa Volvo Buses tarjoaa edelleenkin asiakkaille Euroopassa täydellisen valikoiman linja-autoja yhteistyössä valittujen ulkopuolisten päällirakentajien kanssa varmistaen samalla vahvan käytettävyyden ja korkean turvallisuus- ja laatutason. Tämä antaa Volvo Busesille kevyemmän rakenteen, paremman joustavuuden ja kyvyn vastata paremmin markkinoiden vaatimuksiin ja asiakastarpeisiin.


Tuotannon Wroclawissa on suunniteltu jatkuvan vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle. Eurooppaan tehdyt linja-autotilaukset toimitetaan Wroclawin tehtaalta suunnitelmien mukaan. Volvo Buses tarjoaa jatkossakin täyden palvelun ja tuen olemassa olevalle kalustolle sekä uusille tuotteille.


Uusia mahdollisuuksia Volvo Busesin työntekijöille

Volvo Busesin ja Vargas Holdingin välisten keskustelujen jälkeen on allekirjoitettu aiesopimus (LoI), jonka mukaan Volvo Busesin Wroclawissa sijaitsevat toimitilat myydään Vargas Holdingille. Vargas Holding uudistaa ja kasvattaa tuotantolaitosta asteittain. Tuotanto alkaa vuonna 2024 ja laajenee tulevina vuosina. Aiesopimus sisältää Vargas Holdingin tavoitteen tarjota työtä osalle Volvon työntekijöistä, osalle jo vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.


"Vaikka Vargas Holding tulee toimimaan eri toimialalla kuin me, keskeinen tekijä heille on mahdollisuus työllistää organisaatiossamme Wroclawissa työskentelevä kokenut henkilökunta, jota tarvitaan perustamiseen ja tulevaan laajentumiseen", Anna Westerberg sanoo.


Päätös linja-autojen tuotannon lopettamisesta vaikuttaa Volvo Busesilla noin 1 600 työpaikkaan, joista noin 1 500 sijaitsee Wroclawissa. Tiedotus ja vuoropuhelu asianomaisten ammattiliittojen kanssa on aloitettu.


”Volvo Buses tekee kaikkensa tukeakseen uskollisia työntekijöitämme, joista monet ovat työskennelleet useita vuosia. Teemme yhteistyötä Vargas Holdingin, paikallisten viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tukeaksemme ihmisiä uusien työmahdollisuuksien löytämisessä”, Anna Westerberg sanoo.


Volvo Groupilla on edelleen vahva jalansija Puolassa myös tehtaan sulkemisen jälkeen. Yli 2 100 työntekijää työskentelee Volvo Trucksilla, Volvo Construction Equipmentillä ja konsernin tukitoiminnoissa, kuten digi- ja IT-, kiinteistö-, henkilöstö- ja kirjanpitopalveluissa.


Päätös ei vaikuta Volvo Busesin alustatehtaisiin Ruotsissa ja Brasiliassa, eikä linja-autotehtaisiin Meksikossa ja Pohjois-Amerikassa, vaan ne jatkavat tuotantoaan normaalisti.


Uuden liiketoimintamallin käyttöönoton odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihtoon Euroopassa väliaikaisesti siirtymäkauden aikana vuosina 2024 ja 2025. Noin 1,3 miljardin kruunun uudelleenjärjestelyvaraus vaikuttaa negatiivisesti liiketulokseen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Odotettu negatiivinen kassavirtavaikutus on arvioitu olevan noin 1,0 miljardia Ruotsin kruunua, josta suurin osa vaikuttaa vuoteen 2024. Kun muutos on saatu tehtyä, odotetaan uuden liiketoimintamallin tekevän Volvon Euroopan linja-autoliiketoiminnasta kannattavaa.

Lisätiedot:
Joakim Kenndal, Head of Media Relations, Volvo Buses, p. +46 739 02 51 50, joakim.kenndal@volvo.com

Volvo Buses

Volvo Buses on yksi maailman johtavista kestävien kuljetusratkaisujen toimittajista. Toimintamme sisältää premium-luokan city- ja intercity autot, turistilinja-autot ja linja-autojen alustat sekä palvelut tuottavuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Volvo Busseilla on myyntiä 85 maassa ja yli 1 500 jälleenmyyjän ja korjaamon maailmanlaajuinen huoltoverkosto. Volvo Buses on osa Volvo-konsernia, joka on yksi maailman johtavista kuorma-autojen, linja-autojen ja maanrakennuskoneiden sekä laivateollisuuden käyttöjärjestelmien valmistajista. Volvo Group tarjoaa myös kokonaisia rahoitusratkaisuja. Lisätietoja osoitteessa http://www.volvobuses.com