Linja-autot

FINLAND

Uusi salasanakäytäntö

Volvo ottaa käyttöön uuden salasanakäytännön, joka tulee voimaan 13. heinäkuuta 2024. Uuden politiikan tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa.

Uuden salasanakäytännön tärkeimmät muutokset ovat:

  • Salasanan vähimmäispituus nostetaan 8 merkistä 14 merkkiin.
  • Salasana ei saa olla salasana, jota on käytetty viimeiset 24 kertaa.
  •  Salasanan vaihtotiheyttä harvennetaan 180 päivän välein 365 päivän välein.
  • Salasana ei saa sisältää mitään henkilökohtaisia tai helposti arvattavia tietoja, kuten käyttäjätunnusta, näyttönimeä, Volvoon ja sen liiketoimintaan liittyviä sanoja tai yleisiä sanakirjan sanoja. 
  • Salasanan on vastattava 3/4 merkkisääntöä:

      o   Sisältää vähintään yhden ison kirjaimen

      o   Sisältää vähintään yhden pienen kirjaimen

      o   Sisältää vähintään yhden numeron

      o   Sisältää vähintään yhden symbolin (~!@#$%^*_-+='|\(){}[]:;" <>,.? /&)