Volvo Bus

Nederland

Rijprofiel

In Rijprofiel vindt u uitgebreide gegevens over hoe er in uw verbonden voertuigen wordt gereden. Er wordt continu een stroom aan gegevens geregistreerd. Een solide basis voor het vinden van patronen en afwijkingen in de rijprestaties. Maar ook om de reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot een incident of een technische storing te analyseren.

Verbeter de veiligheid en spaar het milieu

Met Rijprofiel beschikt u over een krachtig hulpmiddel om energieverbruik en gevaarlijk gedrag op te sporen. Het helpt ook om te zien in welke delen van uw routes de chauffeur extra voorzichtig moet zijn. De ervaring leert dat het opvolgen van rijprestaties het comfort en de veiligheid verbetert, en daarbij ook het brandstof- en energieverbruik vermindert.

Leg gegevens vast met een hoge resolutie

Rijprofiel is ook een zeer krachtige analysetool. Als er iets onverwachts gebeurt, kunnen de geregistreerde, realtime gegevens van moment tot moment aangeven wat heeft geleid tot een lekke band of oververhitte motor. Het traceren en filteren van positie, technische gebeurtenissen en rijgegevens helpt ook om specifieke problemen te herkennen.

Kaarten, grafieken en lijsten

Er zijn verschillende weergaven om uw analyse te vereenvoudigen. Naast de routekaart waar u alle gebeurtenissen voor het geselecteerde tijdsbestek kunt bekijken, zijn er een lijst- en een grafiekweergave waarin u parameters kunt combineren om verbanden en redenen voor specifieke gebeurtenissen te vinden.

Neem contact met mij op overPrivacybeleid *

Als u dit formulier instuurt en daarbij het selectievakje voor het privacybeleid aanvinkt, geeft u Volvo Group toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met uw vraag.

Kennisgeving over privacy en andere informatie

Mandatory