รถโดยสาร

ไทย

×

การมุ่งสู่เมืองที่ไร้มลพิษ

เครือข่ายบริการของเรา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อะไหล่แท้วอลโว่

ปลอดภัยไว้ก่อน

การจัดการยานพาหนะ

ติดต่อเรา

แชสซีของเรา

ทำไมต้องเป็น Volvo

เพื่อผู้คน โดยผู้คน

ในทุกๆ วัน ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกต่างไว้วางใจรถบัสของเรา และหน้าที่ของเราก็คือ การพาพวกเขาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และตรงเวลา โดยส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ ค่านิยมหลักที่เรายึดมั่น อันได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นมากกว่าคำพูด

นวัตกรรมและประสบการณ์

รถบัสคันแรกของ Volvo ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1928 นับแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้กลายเป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในธุรกิจรถบัสและรถโค้ชในกว่า 85 ประเทศ นวัตกรรมคือรากฐานที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานของเรา โดยที่องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันเพื่อแปรเปลี่ยนแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับลูกค้าของเรา และผู้โดยสารของลูกค้า