รถโดยสาร

ไทย

 

รถบัสที่ทำงานอัตโนมัติ

วิสัยทัศน์สู่การใช้รถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนแรกสู่การใช้รถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติคือการนำฟังก์ชันแบบอัตโนมัติมาใช้ เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และการชาร์จแบตเตอรี่ Volvo ประสบความสำเร็จในการทำการทดลองภาคสนามอย่างเต็มรูปแบบด้วยการขับขี่อัตโนมัติในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม แต่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสำหรับรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติแล้ว แต่ก็ยังมีข้อควรพิจารณาในหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมรถและการตัดสินใจ เมื่อโลกพร้อมแล้ว Volvo ก็พร้อมเช่นกัน

งานวิจัยที่โดดเด่นนี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีทัศนคติที่ดีต่อรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ

Volvo Buses ร่วมมือกับ Västtrafik และ Chalmers University of Technology ในการศึกษาวิจัยว่าผู้โดยสารรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางด้วยรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติและพวกเขาคิดว่าโซลูชันที่ทำงานอัตโนมัตินี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเดินทางในอนาคต นับว่าเป็นการวิจัยครั้งแรกในรถบัสขนาด 12 เมตรในสภาพการจราจรปกติในเมือง

“ใครจะกล้านั่งรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ”

น่าตื่นเต้น ปลอดภัย และสะดวกสบาย นี่คือสิ่งที่ผู้โดยสารได้อธิบายเกี่ยวกับการเดินทางบนรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ ความคิดเห็นของพวกเขาได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในระบบการขนส่งแห่งอนาคต 

การทดสอบระบบ DSS ที่ทำงานอัตโนมัติ

ที่ Volvo Buses เรากำลังทดสอบระบบ DSS แห่งอนาคต ด้วยความร่วมมือกับ Chalmers University of Technology เราได้ศึกษาปฏิกิริยาของผู้ขับรถบัสที่มีต่อระบบ DSS ที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อค้นหาว่าการวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาอะไรบ้าง มีการทำการวิจัยอย่างไร และผลลัพธ์ที่เราได้ค้นพบ

ผู้ขับขี่รู้สึกอย่างไรกับการจอดเทียบท่ารถแบบอัตโนมัติ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยของเราร่วมกับ Chalmers University of Technology เราได้ขอให้ผู้ขับขี่อธิบายว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการทำงานควบคู่ไปกับระบบ DSS และพวกเขารู้สึกว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้าง รวมถึงความปลอดภัยที่ดีกว่า ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น

การทดลองภาคสนามของรถบัสไฟฟ้าที่ทำงานอัตโนมัติในสิงคโปร์

ในประเทศสิงคโปร์ Volvo Buses และ Nanyang Technological University ได้ทำการทดลองภาคสนามกับรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทำงานอัตโนมัติเป็นครั้งแรกของโลก รถบัสไฟฟ้า Volvo 7900 ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการนำทางและเซ็นเซอร์จำนวนมาก ซึ่งจัดการโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบครบวงจรที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการวิจัยระบบอัตโนมัติของ Volvo โครงการนี้เป็นแผนธุรกิจร่วมกันกับขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority - LTA) เพื่อพัฒนาและดำเนินการทดลองใช้รถบัสที่ทำงานอัตโนมัติในเส้นทางที่กำหนดไว้และให้บริการตามกำหนดเวลา

ระบบอัตโนมัติในอู่จอดรถบัส

การขับขี่แบบอัตโนมัติในอู่จอดรถเป็นหนึ่งในการใช้งานระบบอัตโนมัติที่มีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก การเคลื่อนย้ายรถบัสระหว่างการล้างรถ การชาร์จรถ และการจอดรถสามารถทำได้ด้วยความแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ Volvo และผู้ประกอบการการขนส่งอย่าง Keolis ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่สวีเดนตะวันตก ซึ่ง Volvo 7900 Electric ได้ขับขี่โดยอัตโนมัติไปรอบสถานที่ต่างๆ

แผนงานสู่การใช้รถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ

รถบัสที่ทำงานอัตโนมัติในการจราจรประจำวันยังคงเป็นเรื่องของอนาคต แต่ Volvo มีความพร้อมมากหากมีการอนุมัติการจราจรแบบไร้คนขับ เราเป็นผู้นำในด้านนี้ ซึ่งเราได้ทำการวิจัยของเราเองและทำงานร่วมกับสถาบันศึกษา

ระบบ DSS ที่ทำงานอัตโนมัติ

ปัจจุบัน มีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วมากมายที่จะช่วยผู้ขับขี่ในการขับรถได้อย่างปลอดภัยโดยมีสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจน้อยลง ระบบเตือนช่องทางเดินรถและเตือนการชนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ ระบบเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปและจะมีความสามารถมากขึ้น แต่ก็ยังคงต้องอาศัยการโต้ตอบและการดำเนินการโดยผู้ขับขี่

รถบัสที่ทำงานอัตโนมัติในพื้นที่จำกัด

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในปัจจุบันช่วยสร้างความก้าวหน้าของการไม่ใช้ผู้ขับขี่ที่มีการควบคุมและมีความแม่นยำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อมต่อกัน รถที่ไร้คนขับจะสามารถโต้ตอบถึงกันได้ตามอัลกอริทึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในพื้นที่จำกัดอย่างอู่จอดรถ หรือสถานีชาร์จไฟฟ้า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว และรถบัสจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์

รถบัส Volvo ที่ทำงานอัตโนมัติในการจราจร

สำหรับการขับขี่แบบอัตโนมัติ การพัฒนาจากการใช้งานในพื้นที่จำกัดไปจนถึงการจราจรปกติในเมืองเป็นเรื่องใหญ่และการจะไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องอาศัยการนำไปใช้งานจริงอย่างรอบคอบ การใช้งานในขั้นเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คือรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) ซึ่งรถบัสมีช่องทางสำหรับรถโดยสารโดยเฉพาะที่ปราศจากผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ เนื่องจากมีตัวแปรที่น้อยลงที่ระบบอัตโนมัติต้องจัดการ BRT จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพิสูจน์การใช้งานในชีวิตจริงสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ

การพัฒนาที่สำคัญในเทคโนโลยีรถบัสที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ

การขับขี่อัตโนมัติต้องอาศัยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน อัลกอริทึมอัจฉริยะ เซ็นเซอร์ที่ไว้ใจได้ การสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และระบบย่อยของกลไกที่ไม่มีวันล้มเหลวเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น Volvo มีการพัฒนาและปรับใช้ฟังก์ชันและคุณลักษณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับขี่อัตโนมัติในอนาคต

แพลตฟอร์มการวิจัยระบบอัตโนมัติของ Volvo

แพลตฟอร์มการวิจัยระบบอัตโนมัติของ Volvo เป็นคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลข้อมูลจากระบบนำทางและเซ็นเซอร์หลายตัว ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับแสงและวัดระยะ (LIDARS) กล้องแบบสเตอริโอวิชันที่จับภาพในรูปแบบสามมิติ และระบบนำทางด้วยดาวเทียมอันล้ำหน้าที่มีความแม่นยำสูงและใช้จลนศาสตร์แบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มการวิจัยระบบอัตโนมัติของ Volvo เป็นคลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลข้อมูลจากระบบนำทางและเซ็นเซอร์หลายตัว ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับแสงและวัดระยะ (LIDARS) กล้องแบบสเตอริโอวิชันที่จับภาพในรูปแบบสามมิติ และระบบนำทางด้วยดาวเทียมอันล้ำหน้าที่มีความแม่นยำสูงและใช้จลนศาสตร์แบบเรียลไทม์

ปกป้องผู้ใช้ถนนที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

รถโดยสารในเมืองต้องใช้พื้นที่ถนนร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถบัสอื่นๆ รวมถึงคนเดินถนน ผู้ขับขี่จักรยาน และผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่อาจขับขี่ไปมารอบๆ รถโดยสาร นี่เป็นเหตุผลที่เรายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลากลางวันได้ รวมถึงในความมืดสนิท ผลลัพธ์คือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สามารถตรวจจับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆ ได้

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering หรือ VDS คือรูปแบบของพวงมาลัยพาวเวอร์ที่ล้ำหน้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความง่ายดาย ความสะดวกสบาย และความแม่นยำในการขับขี่ และยังเป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่สามารถควบคุมพวงมาลัยรถบัสเมื่อได้รับข้อมูลจากระบบการขับขี่อัตโนมัติ ส่วนประกอบหลักของ VDS ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า กระปุกพวงมาลัยที่ใช้ระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิก และชุดควบคุม รวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆ กัน

ข่าวสารและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ต้องการดูเพิ่มเติมใช่ไหม

ส่งคำถามหาเรา

หากคุณต้องการพูดคุยต่อ โปรดกรอกแบบฟอร์มการติดต่อ แล้วเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว *

การส่งแบบฟอร์มนี้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องนโยบายความเป็นส่วนตัวจะหมายความว่าคุณอนุญาตให้ Volvo Group บันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสอบถาม

การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ

พูดคุยกับพนักงานขาย

ค้นหาตัวแทนฝ่ายขายของ Volvo ที่ทุ่มเทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณทำงานประจำวันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากที่สุด

ติดต่อฝ่ายขายในพื้นที่

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

Volvo มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

ตัวแทนจำหน่ายของเรา