รถโดยสาร

ไทย

 

โซลูชันการขนส่ง
มวลชนที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนในทุกที่

ที่ Volvo Buses ความยั่งยืนมีความหมายมากกว่าการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย ทุกวันเราใส่ใจกับรายละเอียดที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในด้านสภาพอากาศและเราคำนึงอยู่เสมอถึงวิธีการที่เราจะสามารถลดผลกระทบต่อภูมิอากาศ ดูแลทรัพยากรของโลกให้ดีขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา เมื่อทำการจัดซื้อจัดหา ที่โรงงานผลิตของเรา และเมื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา นี่คือวิธีที่เราส่งมอบโซลูชันการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์

ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รถบัสและรถโค้ชทุกคัน แชสซี และส่วนประกอบทุกชิ้นที่เราผลิตได้รับการพัฒนาด้วยความใส่ใจโดยคำนึงถึงสิ่งที่ดีกว่าต่อโลกและมนุษยชาติในระยะยาว เราใช้กระบวนการพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ช่วยปรับปรุงโปรไฟล์ด้านความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยมากกว่า 90% ของโครงรถบัสใหม่ล่าสุดของเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้

เป้าหมายความยั่งยืนของเราคือการลดการปล่อยก๊าซจากการดำเนินงานของเราเอง 50% และลดการปล่อยก๊าซจากยานพาหนะของเรา 40% ต่อกิโลเมตร ทั้งหมดนี้ภายในปี 2030 งานนี้เริ่มต้นที่ขั้นตอนการพัฒนาโดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัสดุ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดหาวัสดุของเรา

แนวคิดที่ยั่งยืนสามารถพบได้ตลอดในห่วงโซ่อุปทานของเรา เป้าหมายของเราคือการผลิตรถโดยสารที่ยั่งยืนโดยปราศจากสารต้องห้าม รวมถึงการเคารพสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน หนึ่งในเครื่องมือหลักของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้คือ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งจะระบุมาตรฐานระดับสูงของแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สุขภาพ และความปลอดภัยที่เราคาดหวังจากซัพพลายเออร์ของเรา นอกจากนี้ เรายังดำเนินโครงการการใช้แร่ธาตุที่ยั่งยืนทั้งหมด ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดหาแร่ดีบุก ทังสเตน แทนทาลัม ทองคำ และโคบอลต์อย่างยั่งยืน

ในขั้นตอนการผลิต

เราลดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และปรับปรุงการจัดการสารตัวทำละลาย น้ำมัน และสารเคมีของเรา

โรงงานผลิตแชสซีของเราในเมือง Borås ประเทศสวีเดน เป็นหนึ่งในโรงงานรถบัสแห่งแรกในโลกที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% โดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการทำความร้อนและใช้ยานพาหนะในโรงงานที่ขับเคลื่อนด้วย HVO และไฟฟ้าพลังน้ำที่ปราศจากการใช้ฟอสซิล นอกจากนี้ เรายังลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานโดยรวมของโรงงานได้ 15%

การขาย การใช้งาน และอะไหล่ทดแทน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group เรามีกระบวนการขายที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งจำกัดความสามารถของผู้ประสงค์ร้ายที่ใช้ยานพาหนะของเราเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตราย และเราได้มุ่งมั่นที่จะผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชื้อเพลิงที่ปราศจากฟอสซิลภายในปี 2040 การขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนมีความสำคัญต่อเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงสนับสนุนการใช้ไฟฟ้ามากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในทันทีและในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม และต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน เราได้จัดส่งรถบัสไฮบริดและรถบัสไฟฟ้าไปทั่วโลกตั้งแต่ปี 2015 และการทำงานของเราที่ใช้เทคโนโลยี Safety Zone ยังช่วยปรับปรุงความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนและสวนสาธารณะ

 

การดูแลและความเคารพที่มีต่อผู้คนและธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นี่คือเหตุผลที่ Volvo Buses มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมที่มีจริยธรรม เช่นเดียวกับศิลปิน เราดูแลเอาใจใส่และไตร่ตรองในงานของเรามาอย่างดีแล้ว โดยผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และกระบวนการที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นเอกด้านความยั่งยืนของเราจะบอกเล่าให้คุณทราบถึงเรื่องราวของรายละเอียดด้านความยั่งยืนที่แตกต่างกันจากวงจรการผลิตของเรา

ความยั่งยืนที่ Volvo Group

จุดมุ่งหมายของ Volvo Group คือการนำเสนอโซลูชันที่ปลอดภัย 100% ปราศจากฟอสซิล 100% และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 100% Volvo Group ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 และด้วยความร่วมมือกับโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative) เราได้สร้างชุดเป้าหมายเพื่อก้าวไปข้างหน้า

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory