รถโดยสาร

ไทย

 

ทำให้เมืองของคุณกลายเป็นเมืองที่
ไร้มลพิษในเครื่องจำลองของเรา

 

ดูว่ารถบัสไฟฟ้าช่วยลดมลพิษและเสียงที่ป้ายรถประจำทางในเมืองของคุณได้อย่างไร

ผลการจำลองมาจากจำนวนการเดินรถต่อปี คำนวณจากข้อมูลตารางเดินรถที่มีอยู่ในสาธารณะที่ทำการสุ่มตัวอย่าง อาจมีความเบี่ยงเบนจากตัวเลขที่แท้จริงในการเดินรถ

อ่านฉบับเต็ม

จองนัดหมายเพื่อทดลองเครื่องจำลองที่ล้ำหน้ามากขึ้นของเรา พร้อมรายละเอียดของประเด็นด้านพลังงาน, LCC และสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขและข้อตกลง

โปรดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าของ Volvo

Volvo ให้บริการโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ได้รับการพัฒนาและกำหนดค่าด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแต่ละเมือง