รถโดยสาร

ไทย

 

นี่คือ Volvo Buses

Volvo Buses เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในด้านโซลูชันด้านการขนส่งผู้คนอย่างยั่งยืน เรามีทั้งรถโดยสารระดับพรีเมียมทั้งในเมืองและระหว่างเมือง รถโค้ช และแชสซีของรถบัส ตลอดจนบริการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิผล สภาพพร้อมใช้งาน และความปลอดภัย Volvo Buses มีการดำเนินงานใน 85 ประเทศและมีเครือข่ายบริการทั่วโลกซึ่งมีดีลเลอร์และศูนย์บริการมากกว่า 1,500 แห่ง

เพื่อผู้คน โดยผู้คน

การใส่ใจและการให้เกียรติผู้คนและธรรมชาติเป็นพื้นฐานสำคัญของเรา นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Volvo Buses มีชื่อเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม เราทำงานด้วยใจรักและคำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ระดับพรีเมียมให้กับลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้ และพนักงาน

รถที่ผู้ขับขี่เลือก

Volvo มีชื่อเสียงในด้านสรีรศาสตร์ระดับโลกสำหรับผู้ขับขี่ ด้วยเครื่องมือและตัวควบคุมที่อ่านง่าย ติดตั้งอยู่ในจุดที่เอื้อมถึงได้สบาย สภาพแวดล้อมของผู้ขับขี่ แชสซี และระบบขับเคลื่อนออกแบบมาเพื่อการบังคับและควบคุมรถที่เป็นเลิศ รวมถึงความรู้สึกขณะขับขี่ที่ดีเยี่ยม ทำให้ Volvo เป็นสถานที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบ

ความเป็นหุ้นส่วน

เรามุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวและตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า พร้อมทั้งให้บริการได้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นเฉพาะต่างๆ เราใส่ใจธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริงและพยายามที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานตอบสนองในเชิงรุกเพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ระดับพรีเมียม

ความปลอดภัย คุณภาพ และการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

พลังของ Volvo Group

ที่มาของแนวคิดก้าวหน้า

เครือข่ายบริการทั่วโลก

เราร่วมกันสร้างโลกที่เราต้องการอยู่อาศัย

Prevost

ในตลาดอเมริกาเหนือ เรามีแบรนด์ Prevost

ด้วยยานพาหนะกว่า 15,000 คันบนท้องถนนในอเมริกาเหนือ Prevost คือผู้ผลิตชั้นนำสำหรับรถโค้ชที่นั่งระดับพรีเมียมและผู้นำระดับโลกด้านการดัดแปลงรถโค้ชเป็นรถบ้านคุณภาพสูงและการดัดแปลงเฉพาะต่างๆ ในอเมริกาเหนือ Prevost ก่อตั้งในปี 1924 และเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมาในเรื่องของคุณภาพ นวัตกรรม และการใส่ใจในทุกรายละเอียดที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง


เยี่ยมชม 

การให้บริการทั่วโลกของเรา

โอกาสทางอาชีพ

หลักปฏิบัติและนโยบายอื่นๆ

หลักปฏิบัติของเราระบุถึงความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของเราใน Volvo Group อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติของเรา โดยสามารถส่งรายงานไปที่ Volvo Group Whistle ซึ่งเป็นช่องทางที่เป็นความลับและจัดการโดยบุคคลที่สาม
 

หลักปฏิบัติของ Volvo Group และ Volvo Group Whistle

การกำกับดูแลสิทธิมนุษยชน

Volvo Buses มุ่งมั่นที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชันการขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน ดังนั้น ความเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญของเรา เราไม่เพียงแต่ใช้หลักการกับการดำเนินงานของเราเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของเราและคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วย Volvo Buses ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group ได้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2001 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเราทำงานอย่างแข็งขันในการสร้างนโยบายและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory