รถโดยสาร

ไทย

สัญญาบริการ

รักษาสภาพพร้อมใช้งานให้คุณ

สัญญาบริการมีจุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้น คือ บำรุงรักษายานพาหนะของคุณให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีความปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถโดยสารหรือรถประจำทางที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีย่อมทำงานได้ดีกว่า ความเสี่ยงที่รถต้องหยุดให้บริการกะทันหัน หรือการเสียกลางทางก็จะลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ การบำรุงรักษายานพาหนะอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษามูลค่าของยานพานหะได้ดีกว่าด้วย

 

ปรับการบำรุงรักษาตามความต้องการของคุณ

ยานพาหนะทั้งหมดมีความแตกต่างกัน รถโดยสารในเมืองที่มีระยะเวลาการซ่อมบำรุงนานย่อมต้องการการเอาใจใส่ที่แตกต่างไปจากรถที่ใช้ขนส่งข้ามจังหวัดในระยะทางใกล้ๆ ที่มีจำนวนกิโลเมตรต่ำ เราจึงออกแบบแผนการบำรุงรักษาในสัญญาบริการของเรา โดยพิจารณาตามลักษณะการใช้งานของรถคุณ

ระดับสัญญาของเรา

เรามีสัญญาบริการสำหรับทุกความต้องการ นอกเหนือจากสัญญาหลักของเราแล้ว ยังมีตัวเลือกอีกมากมายเพื่อปรับความคุ้มครองให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณ

สัญญาระดับโกลด์

เป็นสัญญาที่ครอบคลุมทั้งหมด พร้อมความคุ้มครองค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

สัญญาระดับเฟล็กซี่โกลด์

สัญญาระดับโกลด์ที่มีค่าธรรมเนียมปรับตามปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบางช่วง

สัญญาระดับบลู

การบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมแผนการซ่อมบำรุง

สัญญาระดับบลูคลาสสิก

สัญญาพื้นฐานราคาไม่แพงสำหรับยานพาหนะที่มีอายุมากกว่า 13 เดือน

สัญญาระดับโกลด์

การปกป้องเพื่อสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด

สัญญาระดับโกลด์ของ Volvo หมายถึงความอุ่นใจ การซ่อมบำรุงอย่างละเอียดจะช่วยดูแลพาหนะของคุณบนท้องถนนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากต้องซ่อมแซม ช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของ Volvo จะทำให้รถกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ดังนั้น ผู้โดยสารของคุณจะได้สัมผัสการเดินทางที่สดชื่น ไว้ใจได้ และสะดวกสบาย

การซ่อมแซมประกอบด้วย

สัญญาระดับโกลด์จะให้การรับประกัน ความไว้วางใจ และความพร้อมใช้งานสูงสุด ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดในส่วนของแชสซีระบบขับเคลื่อนและตัวถัง แต่บริการนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการดูแลรถโดยประมาทหรือไม่ถูกต้อง

 • เครื่องยนต์
 • ระบบเกียร์
 • ระบบขับเคลื่อน
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบเบรค
 •  ระบบกันสะเทือนล้อ
 • พวงมาลัย
 • แชสซี สปริง โช้คอัพและล้อ
 • ตัวถัง

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

โปรแกรมบำรุงรักษาครอบคลุมบริการตรวจสอบมากกว่า 100 จุด และนอกจากจะได้รับบริการตรวจวินิจฉัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ Volvo จะคอยตรวจดูรถของคุณ โดยการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันจะครอบคลุมในด้านต่อไปนี้:

• สารหล่อลื่น การตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและของเหลว

• การตรวจสอบระบบเบรค

• ตรวจสอบการควบคุมและสถานีคนขับ

• การตรวจสอบฟังก์ชันภายนอก

• ห้องเครื่องยนต์

• ระบบช่วงล่างด้านหน้า

• เกียร์พวงมาลัย

• ตรวจสอบช่วงล่างของรถ

• การทดสอบบนถนนจริง

ปรับเปลี่ยนสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ

นอกเหนือจากสิ่งที่รวมไว้ในสัญญาบริการแล้ว คุณสามารถเลือกบริการเสริมอันหลากหลายที่มีประโยชน์ได้ ซึ่งรายการบริการที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อตัวแทน Volvo ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

• การตรวจสอบทางกฎหมาย

• การส่งมอบและรับรถจากศูนย์บริการ

• การซ่อมแซมนอกชั่วโมงทำการปกติ

• บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ทั่วประเทศ

• บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ระหว่างประเทศ

• การเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน หลอดไฟ และฟิวส์

• บริการเติมน้ำมันและน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

• การซ่อมแซมส่วนประกอบที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการติดตั้ง เช่น อุปกรณ์เสริม ระบบเสียง/วิดีโอ เครื่องทำกาแฟ ฯลฯ

• การบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริม

 

กระจายค่าใช้จ่ายของคุณด้วยสัญญาระดับเฟล็กซี่โกลด์

ด้วยสัญญาบริการระดับเฟล็กซี่โกลด์ ต้นทุนในการซ่อมบำรุงของคุณจะปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณในบางช่วงเวลา ความคุ้มครองของสัญญาประเภทนี้จะคล้ายกับสัญญาระดับโกลด์ การชำระเงินรายเดือนของคุณจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่คงที่และส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้

สัญญาระดับบลู

 รักษายานพาหนะของคุณให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมในการทำงาน

ความครอบคลุมหลักๆ ของสัญญาระดับบลู ได้แก่ การบำรุงรักษาอย่างพิถีพิถัน การวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และอะไหล่แท้ของ Volvo นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนบริการพิเศษเฉพาะรถแต่ละคัน เพื่อให้ได้รอบในการเข้ารับบริการที่เหมาะสมที่สุดและไม่ต้องเสียเวลาอยู่ในศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นเวลานาน เพราะยานพาหนะของคุณควรอยู่บนท้องถนนมากกว่า

บริการที่ครอบคลุมในสัญญาระดับบลู

สัญญาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยแต่ละด้านมีรายการทดสอบเฉพาะอย่างละเอียด และแน่นอนว่ามีการตรวจสอบภายนอกและการทดสอบบนถนนจริงด้วย

 • สารหล่อลื่น การตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและของเหลว
 • การตรวจสอบเป็นระยะและประจำปี
 • น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 • การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน
 • การเปลี่ยนวาล์วและหัวฉีด
 • การเปลี่ยนไส้กรอง AdBlue®
 • การตรวจสอบระบบเบรค
 • การเปลี่ยนน้ำมันกระปุกเกียร์และไส้กรอง
 • การเปลี่ยนน้ำมันเพลาท้าย
 • ตรวจสอบการควบคุมและสถานีคนขับ
 • การตรวจสอบฟังก์ชันภายนอก
 • ห้องเครื่องยนต์
 • ระบบช่วงล่างด้านหน้า
 • เกียร์พวงมาลัย
 • ตรวจสอบช่วงล่างของรถ
 • การบำรุงรักษาตัวถัง*
 •  การทดสอบบนถนนจริง

* ใช้ได้กับรถโดยสารที่มีตัวถังของ Volvo เท่านั้น

บริการที่ครอบคลุมในสัญญาระดับบลูคลาสสิก

สัญญาครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยแต่ละด้านมีรายการทดสอบเฉพาะอย่างละเอียด และแน่นอนว่ามีการตรวจสอบภายนอกและการทดสอบบนถนนจริงด้วย

 • สารหล่อลื่น การตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและของเหลว
 • การตรวจสอบเป็นระยะและประจำปี
 • น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
 • การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน
 • การเปลี่ยนวาล์วและหัวฉีด
 • การเปลี่ยนไส้กรอง AdBlue®

ตัวเลือก

นอกเหนือจากสิ่งที่รวมไว้ในสัญญาบริการแล้ว คุณสามารถเลือกบริการเสริมอันหลากหลายที่มีประโยชน์ได้ โดยรายการบริการและรายละเอียดที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด กรุณาติดต่อ Volvo เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างของตัวเลือก ได้แก่

 • การตรวจสอบทางกฎหมาย
 • การส่งมอบและรับรถจากศูนย์บริการ
 • บริการช่วยเหลือนอกสถานที่
 • การเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน หลอดไฟ และฟิวส์
 • บริการเติมน้ำมันและน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริม

สัญญาบริการระดับบลูคลาสสิก

สัญญาระดับบลูคลาสสิกของ Volvo เป็นข้อเสนอบริการสำหรับพาหนะที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 13 เดือน สัญญายังครอบคลุมค่าแรง อะไหล่แท้ของ Volvo และวัสดุอื่นๆ คุณจะรู้ได้แน่นอนว่าบริการซ่อมบำรุงที่คุณต้องการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาของสัญญา

สัญญาบริการด้านอะไหล่ – ความร่วมมือที่ลงตัว

สำหรับผู้ประกอบการที่มีกลุ่มยานพาหนะขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ศูนย์บริการที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว Volvo มีบริการสำหรับการจัดหาอะไหล่ รวมถึงการขนส่งและค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่กำหนดสำหรับอะไหล่ที่อยู่ในรายการที่ได้ตกลงกันไว้

รถที่ไม่ได้ใช้ตัวถัง Volvo

แน่นอนว่ามีสัญญาระดับบลูและโกลด์สำหรับรถโดยสารและรถประจำทางที่ใช้ตัวถังจากผู้ประกอบตัวถังรายอื่น ซึ่งจะรวมถึงการบำรุงรักษา บริการซ่อมระบบขับเคลื่อนและพาหนะ ยกเว้นชิ้นส่วนตัวถัง เช่น ประตู ประตูเพดาน และแผงต่างๆ

ดาวน์โหลด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาใช้ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ต้องการดูเพิ่มเติมใช่ไหม

ส่งคำถามหาเรา

หากคุณต้องการพูดคุยต่อ โปรดกรอกแบบฟอร์มการติดต่อ แล้วเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว *

การส่งแบบฟอร์มนี้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องนโยบายความเป็นส่วนตัวจะหมายความว่าคุณอนุญาตให้ Volvo Group บันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสอบถาม

การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ

พูดคุยกับพนักงานขาย

ค้นหาตัวแทนฝ่ายขายของ Volvo ที่ทุ่มเทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณทำงานประจำวันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากที่สุด

ติดต่อฝ่ายขายในพื้นที่

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

Volvo มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

ตัวแทนจำหน่ายของเรา