รูปภาพชั่วคราว

บริการทางออนไลน์สำหรับรถโดยสารของ Volvo

บริการทางออนไลน์สำหรับรถโดยสารของ Volvo คือพอร์ทัลที่ให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูล และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบการรถโดยสาร พอร์ทัลให้คุณสามารถเข้าถึงบริการ แอปพลิเคชัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การสั่งซื้ออะไหล่ การบริการ เทเลเมติก พอร์ทัลนี้พร้อมให้ใช้งานแล้วทั่วโลก และได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์สำหรับรถโดยสารของ Volvo สนใจหรือไม่ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะติดต่อคุณ

คุณจำเป็นต้องมีรหัสผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานพอร์ทัล VBOS สนใจหรือไม่ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะติดต่อคุณ

Volvo Bus Online Services

Market *
Area of Contact *
Message *
Name *
E-mail address *
Address *
Telephone
Postal Code
Country
Company Name *
(* this is a required field)
Privacy Policy

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Buses to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

This is a required field Enter a valid Email Address Text shouldn't exceed 256 characters