รูปภาพและวิดีโอ

ขออนุญาต

คุณต้องขออนุญาตก่อนนำรูปภาพของ Volvo Buses ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อส่งคำขอมาที่เรา

Image and Video Usage Form

Represented organization *
Region *
Purpose of usage *
Name *
E-mail *
Address
Mobile
City
Country
(* this is a required field)
Privacy Policy

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Buses to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

This is a required field Enter a valid Email Address Text shouldn't exceed 256 characters