ฝ่ายขาย

ค้นหาข้อมูลติดต่อ Volvo ในพื้นที่ของคุณ

ค้นหาตัวแทนขายของ Volvo ที่ทุ่มเทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณทำงานประจำวันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากที่สุด

Dechchai Kulkarineetham
General Manager – Volvo Buses, Region Thailand
+66 (0) 952 070 305
dechchai [dot] kulkarineetham [at] volvo [dot] com

Sornchai  Hongyot
Business Development Manager
+66 (0) 917 965 634
sornchai [dot] hongyot [at] volvo [dot] com

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ

บริการ

ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด