รถโดยสาร

ไทย

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เยี่ยมชมโรงงาน Volvo Buses

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เยี่ยมชมโรงงานประกอบแชสซี Volvo Buses
สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และโรงงาน Thai Swedish Assembly ของ วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยได้เข้ารับฟังการแนะนำในส่วนรถโดยสารวอลโว่จากคุณเดชชัย กุลกรินีธรรม ผู้จัดการทั่วไป - วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) พร้อมทั้งเยี่ยมชมสายการผลิตประกอบแชสซีรถโดยสารวอลโว่ B11R สัมผัสประสบการณ์และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยระดับโลก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์วอลโว่ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) ขอขอบคุณ สปข.

ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และโรงงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อสร้างธุรกิจรถโดยสารให้ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป

Related News

Latest Press Release

Latest Press Release